x
yukari cik
HASTALIK LİSTESİ
Herpes Virüsler

Herpes virüsler konak dışında uzun süre yaşamaz; bu nedenle varicella zoster virüs (VZV) aerosollc bulaşsa da bulaşma genellikle yakın temas gerektirir.

Solunum Virüsleri

Viral infeksiyonlar sıklıkla üst veya alt solunum yolunu etkiler. Viral solunum hastalıklarının ağırlığı oldukça değişkendir, daha ağır hastalık daha çok yaşlılar ve bebeklerde görülür.

Virüsler

Virüsler 0.02-0.03 pm arasında değişen en küçük parazitlerdir.

Bağırsak Dışı Protozonlar

Protozonlar tüm dünyada yaygın, hareketli, tek hücreli organizmalardır.

Bağırsak Protozonları

En önemli bağırsak protozon patojenler Entamoeba histolytica, Cryptosporiumsp, Giardia lamhliaIsospora belli, Cyclospora cayetensis ve Microsporidia ailesinin üyeleridir.

Sestodlar (Şeritler)

Bütün şeritlerin (sestodlar) döngülerinin 3 evresi vardır; yumurta, larva ve erişkin.

Trematodlar (Yapraksı Solucanlar)

Trematodlar damarları, Gİ kanal, akciğerler veya karaciğeri infekte eden parazitik yassı solucanlardır.

Nematodlar (Yuvarlak Solucanlar)

Nematodlar boyu l mm ile neredeyse 1 m arasında olan segmentsiz silindir biçiminde solucanlardır.

Parazitik İnfeksiyonlara Yaklaşım

Parazitik infeksiyonlar tüm dünyada önemli derecede morbidité ve mortaliteden sorumludur.

Mantarlar

Çoğu mantar fırsatçıdır ve zayıflamış konak hariç genellikle patojenik değildir.

Mikobakteriler

Mikobakteriler aside dirençli özelliklerinden sorumlu karmaşık, yağdan zengin hücre kılıfı olan, yavaş üreyen, aerobik basillerdir.

Anaerobik Bakteriler

Anaerobik bakteriler 02’ye toleranslı değildir, nekrotik, devaskülarize doku gibi düşük oksidasyon-rcdüksiyon potansiyeline sahip bölgelerde çoğalır.

Riketsiyalar Ve İlişkili Organizmalar

Riketsiyal hastalıklar ve ilişkili hastalıklar bir grup gramnegatif, zorunlu hücre içi kokobasillerin neden olduğu hastalıklardır.

Klamidya Ve Mikoplazmalar Klamidya

Chlamydia'nm 3 türü insanda cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve pnömoniler.

Neisserialar

Tümü de patojenik 5 cinsten oluşan aerobik gram-negatif koklar Neisseriaceae ailesine aittir.

Spiroketler

Spiroket ailesi helikal şekilli bakterilerden farklıdır.

Gram-Negatif Basiller

Gram-negatif basiller çok sayıda hastalıktan sorumludur.

Gram-Pozitif Basiller

Gram-pozitif basiller antraks, difteri, erizipelotrikoz, listeryoz ve nokardiyoz yaparlar.

Gram-Pozitif Koklar

Çoğu gram-pozitif kok saprofit organizmalardır ve sadece normalde steril alana girmeye fırsat bulduğunda infeksiyona neden olur.

Bakteriler Ve Antibakteriyel İlaçlar

Bakteriler sirküler çift sarmallı DNA ve (Mycoplasmasp hariç) hücre duvarından oluşur.

Bağışıklama

Bağışıklık aktif olarak antijenler (aşılar, toksoid) veya pasif olarak antikorların kullanımıyla sağlanır.

İnfeksiyün Hastalıklarının Laboratuvar Tanısı

Laboratuvar testleri organizmayı doğrudan veya iııdirekt olarak isimlendirebilir.

İnfeksiyon Hastalıklarının Biyolojisi

Sağlıklı bir insan kendisini genellikle hastalık yapma kapasitesi olan mikroorganizmalar olarak tanımlanan patojenlerden koruyan mikrobiyal flora ile uyum içinde yaşar.

Transplantasyon

Transplantlar, hastanın kendi dokusundan, genetik olarak aynı donör dokudan, genetik olarak ayrı donör dokudan veya nadiren farklı türlerden alınan greftlerden oluşur.

Allerjik Bozukluklar Ve Diğer Aşırı Duyarlık Bozuklukları

Allerjik sorunlar ve diğer aşırı duyarlılık bozuklukları, yaralanma veya infeksiyon dışında kalan nedenlerle oluşan abartılı immün reaksiyonlarla ortaya çıkar.

İmmün Yetmezlik Hastalıkları

İmmün yetmezlik hastalıkları infeksiyona duyarlılığı arttırır.

İmmün Sistemin Biyolojisi

İmmün sistem kendinden olanı olmayandan ayırt eder ve potansiyel olarak zararlı olabilecek molekülleri ve hücreleri vücuttan temizler.

Multipl Endokrin Neoplazi Sendromu

Multipl endokrin neoplazi (MEN) sendromları çeşitli endokrin bezlerdeki habis tümörleri ve adenomatöz hiperplazileri içeren 3 farklı ailesel hastalıktan oluşur.

Karsinoid Tümörler

Karsinoid tümörler GI sistem, pankreas ve pulmoner bronşlardaki nöroendokrin hücrelerinden gelişir.

Amiloidoz

Amiloidoz, çeşitli çözünebilir proteinlerin hücre dışı birikimi ile tanımlanan ayrı durumlardan herhangi biridir.

Lipid Bozuklukları

Lipidler besinlerden emilen ya da karaciğer tarafından sentezlenen yağlardır.

Diabetes Mellitus Ve Karbonhidrat Metabolizması Bozuklukları

Diabetes mellitus ve komplikasyonları (diyabetik ketoasidoz, nonketotik hiperosmolar sendrom) karbonhidrat metabolizmasının en sık rastlanan hastalıklarıdır, ancak alkolik ketoasidoz ve hipoglisemi de ayrıca önemlidir.

Asit-Baz Dengesi Ve Bozuklukları

Metabolizmada sürekli asit (H+) ve daha az ölçüde baz (OH') üretilir.

Sıvı Ve Elektrolit Metabolizması

Besinsel alımda, metabolizma çalışmasında ve çevreden kaynaklanan streslerde gelişebilen geniş çaplı değişkenliklere karşın bedende sıvı hacmi ve elektrolit yoğunluğu normalde çok dar sınırlar içinde tutulur.

Porfiriler

Porfiriler “hem” biyosentezinde görevli enzimlerdeki kalıtsal noksanlıklardan ortaya çıkar.

Birden Fazla Endokrin Bezde Yetersizlik Sendromları

(Çoklu Endokrin Bez Otoimmün Sendromları; Çoklu-Endokrin Yetersizlik Sendromları)

Adrenal Bozukluklar

Adrenal bezler her iki böbreğin üzerinde yer alır ve farklı endokrin işlevleri bulunan medülla ve korteksten oluşur.

Tiroid Hastalıkları

Tiroid bezi boynun ön tarafında krikoid kıkırdağın hemen altında yer alır ve istmusla birleşen iki lobdan oluşur.

Hipofiz Bozuklukları

Hipofiz bezi perifcrik endokrin organların işlevlerini kontrol eder.

Endokrinolojinin İlkeleri

Endokrin sistem, endokrin bezlerdeki (kanalsız) spesifik hücrelerden dolaşıma salıverilen hormonlar aracılığı ile farklı organlar arasındaki işleyişi koordine eder.

Kanser Tedavisinin İlkeleri

Kanserin şifa ile sonuçlanması için tüm kanserli hücrelerin yok edilmesi gereklidir.

Tümör İmmünolojisi

Tümörün tanınması, normal hücresel büyüme ve organizasyonun, neoplastik dönüşümden ayrıştırılması, immün sistem için kompleks ve güç bir sorundur.

Kansere Genel Bakış

Kanser, normal kontrollerin kaybı nedeniyle farklılaşmanın olmadığı, düzensiz büyüme, lokal doku invazyonları ve sıklıkla metastaz ile sonuçlanan düzensiz bir hücre çoğalmasıdır.

Transfüzyon Tıbbı

Birleşik Devletlerde yılda 23 milyon üniteden fazla kan ürünü transfüzyonu gerçekleştin bitektedir.

Demir Fazlalığı

Vücut ihtiyacının fazlası demir (Fe) dokularda hemosiderin olarak tutulur.

Plazma Hücre Bozuklukları

Plazma hücre bozuklukları; bir B-hücre klonunun aşırı çoğalması, serum ya da idrarda yapısal ve clcktroforctik olarak homojen (monoklonal) immünglobulin veya polipeptit alt-iinitelerinin varlığıyla seyreden, etyolojisi belirsiz bozukluklardan oluşan geniş bir gruptur.

Lenfomalar

Lenfomalar retiküloendotelyal ve lenfatik sistemlerden kaynaklanan heterojen bir neoplazma grubudur.

Lösemiler

Lösemiler kemik iliği, dolaşımdaki lökositler, dalak ve lenf düğümleri gibi organların tutulumu ile seyreden lökosit kanserleridir.

Miyeloproliferatif Hastalıklar

Miyeloproliferatif hastalıklar bir veya daha fazla hematopoetik hücre serisinin veya bağ dokusu elamanlarının anormal çoğalması ile karakterizedir.

Histiyositik Sendrümlar

Histiyositik sendromlar. histiyositlerin monosit-makrofajlar (antijen-işleyen hücreler) veya dendritik hücrelerden (antijen sunan hücreler) kaynaklanan klinik olarak heterojen hastalıklardır.


Site içi arama
Hekimzade Doğal Ürünler | Copyright © 2010 - 2016 | Her Hakkı Saklıdır.
T-Soft® e-ticaret sistemleriyle hazırlanmıştır.