1999’dan bugüne başta Türkiye, olmak üzere sağlık ve tıp alanında yaptığı çalışmaları binlerce yıllık tıp tarihinden bu güne batı tıp’ı Anadolu ve İslam tıbbına ait yazılmış eserlerin, yapılmış çalışmaların bilim ile harmanlayıp in­san sağlığı ve yeni nesillerimizi korumak için artı değer oluşturan bir firmadır. Bu anlamda insanlığın sağlıktaki köklü tecrübesi “kökü mazide olan ati” olma konusunda hassasiyet sahibi bir topluluğuz.


 AMAÇLARIMIZ


 Biz sağlıklı bir nesil, sağlıklı bir aile, sağlıklı bir toplum ve sağlıklı bir dünya hayal ediyoruz.. Bu anlamda bütün insanlık için çözüm teklifinin ancak akılla vicdanın ve akılla doğallığın uyum içinde olması ve insan için koru­yucu hekimliğin esas alıntığı sağlıklı bir yaşam sunmak.


HEDEFLERİMİZ


 Gayemizi gerçekleştirmek için, ARGE faaliyetlerinde bu­lunmak, bu alanda geçmiş bilgi birikiminin temini, yeni bilimsel metodlar ile çalışmalar yaparak bunların hal­kın hizmetine sunumu, mevzuatın bu anlamda iyileşti­rilmesi kısa vadeli hedeflerimizi oluşturmaktadır. Orta ve uzun vadede, geleneksel tıp ve modern tıp yöntemle­rin uygulandığı klinikler oluşturmak, uluslarası farkın­dalık oluşturmak, tıp, gıda, kozmetik, sağlık, alanında çalışmalar yapmaktır.


DOĞALLIK


Biz bütün ürünlerimizde doğallık-fıtrilik ilkesini esas alıyo­ruz. Ürün ve hizmet standartlarımız, GMP, TSE, Türk Kodeksi , helal-haram standartları, deontoloji kuralları, hijyen kuralları yanında,multi disipliner bir mükemmellik anlayışı ile üretim ve hizmet sunumu gerçekleştirilmektedir. Tecrübe ve bilim ilkesi, her zaman motivasyon ve referans kaynağımız olmaktadır.Bu ürün­lerde kullanılan bitkiler dünya pozitif bitki listesinde yer alan, yan etkisi ve kullanım sakıncası olmayan, faydalı binlerce bitkilerden özenle seçilip, bilim, hijyen, deontoloji kuralları dikkate alınarak hazırlanmıştır.


İLAÇLARIMIZ VE ÜRÜNLERİMİZ


Geleneksel tecrübe ile bilimsel formlarda teknolojik her türlü im­kanla üretilmektedir. Olumlu ve olumsuz yan etkileri, etken mad­deyi etki mekanizmasını tedavi edici doz ve uygulama şekilleri­ni başka ilaç, gıda çevresel etkilerle etkileşimi, beklenmedik etki durumlarındaki çözüm önerileri, konusunda hasta ve hekimlerin bilgilendirilmesine azami dikkat gösterilmektedir. Ürünlerimiz 3 ana başlık altında üretilmektedir. İlaç, gıda, kozmetik.


•İlaçlar ile hastalıkları sebep ve sonuca yönelik tedavi etmeyi,


•Gıda Destek ürünleri ile hastalık sebeplerini yok etmek, immün sistemi güçlendirerek koruyucu hekimliği esas almak


•Kozmetikler ile cilt, saç ve doku cinsine uygun yaşam kalitesini arttırmayı hedeflerken ürünlerimizin tamamında doğallık bi­limsellik hijyenden taviz vermeden kişiye özgü tedavi için ürün üretilmektedir.


ÜRETİM


Üretimimiz, Hatay Reyhanlı’daki iyi tarım uygulama çiftliğin­de bitkisel drog, metot, üretimi teknolojilerinin tasarlanması ve üretimi, uygulama sistemleri ve GMP standartlarındaki üretim tesisimizde gerçekleştirilmektedir. ARGE Üretim ve ambalajlama tesisimiz, başta İstanbul olmak üzere Türkiye’nin bir çok nokta­sında ihtiyaca göre üretim gerçekleştirilmektedir. Bu konuda pro­fesyonel kişi kurum kuruluşlarla işbirliği yapılmaktadır. Gıda Ta­rım ve Sağlık Bakanlığı’nca istenen tüm standartlara uygun tahlil ve analiz çalışmalarına sahip ürünlerdir. Ayrıca;

Helal sertifikalarımız bulunmaktadır. Üretimimiz iyi tarım uygulamaları ya da tabiattan doğrudan toplama, işleme, karışımlarının insan fıtratına uygunluğu noktasında titiz bir şekilde, bilimsel ve teknolojik imkanlar kullanılarak gerçekleştirilmektedir.

Loading...
Loading...