En Çok Okunanlar
Romatizma Bitkisel Tedavi

Romatizma Bitkisel Tedavi

İstanbul 26/09/2017 0
Devamını Oku
Ms Hastalığı Nedir ?

Ms Hastalığı Nedir ?

İstanbul 26/09/2017 0
Devamını Oku
Beyin Tümörü Nedir ?

Beyin Tümörü Nedir ?

İstanbul 26/09/2017 0
Devamını Oku
Kanser Nedir ?

Kanser Nedir ?

İstanbul 26/09/2017 0
Devamını Oku
Çölyak Nedir ? Nasıl Tedavi Edilir ?

Çölyak Nedir ? Nasıl Tedavi Edilir ?

İstanbul 26/09/2017 0
Devamını Oku
Tiroid Hastalıkları

Tiroid Hastalıkları

İstanbul 26/09/2017 0
Devamını Oku
Akciğer Tümörleri

Akciğer Tümörleri

İstanbul 26/09/2017 0
Akciğer tümörleri iyi veya kötü huylu, primer veya metastatik olabilir (bkz. TABLO 63-1). Bronkojenik karsinom veya akciğer kanseri olarak da adlandırılan akciğer karsinomu en yaygın nondermatolojik kanser ve en yaygın akciğer tümörüdür.AKCİĞER KARSİNOMUAkciğer karsinomu genellikle küçük hücreli ve küçük hücre dışı olarak kategorize edilen bir akciğer tümörüdür. Çoğu tipi için sigara kullanımı ana risk faktörüdür. Öksürük, göğüste rahatsızlık hissi veya daha az sıklıkta hemoptizi görülebilir ancak pek çok hasta asemptomatiktir ve bazıları metastatik hastalıkla başvurur. Şüpheli akciğer grafisi...
Devamını Oku Yorum Yap
Uyku Apnesi

Uyku Apnesi

İstanbul 26/09/2017 0
Obstrüktif uyku apnesi ve santral uyku apnesi, uykuda oluşan solunum bozuklukları arasındadır. Horlama ve üst solunum yolu rezistans sendromu, bu bozuklukların daha hafif formlarıdır. Uykuyla bozulan solunum terimi tüm bu bozuklukları tarif etmek için kullanılır (bkz. Bölüm 215 s. 1834).OBSTRÜKTİF UYKU APNESİObstrüktif uyku apnesi, uyku sırasında 10 saniyeden uzun solunum durmalarına yol açan üst havayollarının parsiyel veya komplet kapandığı epizodlardan oluşur. Huzursuzluk, horlama, sık uyanma, sabah baş ağrısı ve gün içinde aşırı uyku hali, semptomlar arasında bulunur. Uyku öyküsü, fizik mu...
Devamını Oku Yorum Yap
Mediastin ve Plevra Hastalıkları

Mediastin ve Plevra Hastalıkları

İstanbul 26/09/2017 0
Mediastin ve plevra hastalıkları arasında kütleler, plevral efüzyon, plevral fibroz ve kalsifi- kasyon, pnömomediaslinum, pnömotoraks ve viral plörit bulunur.MEDİASTİNAL KÜTLELERMediastinal kütleler bazı kistler ve tümörler tarafından oluşturulur. Olası neden hastanın yaşına ve kütlenin ön, orta veya arka medias- tende olmasına göre değişir. Kütleler asemp- tomatik olabilir (erişkinlerde) veya obstrüktif respiratuar semptomlara neden olabilir (çocuklarda). BT ve biyopsiye ve gerektiğinde yardımcı testlere ihtiyaç duyulur. Tedavi nedene göre değişir.Sınıflandırma ve EtyolojiMediastinal kütleler...
Devamını Oku Yorum Yap
Difüz Alveüler Hemüraji Ve Pulmonerrenal Sendromlar Difüz Alveoler Hemoraji Sendromu

Difüz Alveüler Hemüraji Ve Pulmonerrenal Sendromlar Difüz Alveoler Hemoraji Sendromu

İstanbul 26/09/2017 0
Difüz alveoler hemoraji sendromu, persistan veya rekürran alveoler hemorajidir.Difüz alveoler hemoraji sendromu, ayırıcı tanı. spesifik testler ve tedavi gerektirdiğinden, ayrı bir tanısal antitc olarak ele alınmaktadır. Geniş ayırıcı tam listesinde sistemik vaskülitler ve Go- odpasture sendromu, pulmoner infeksiyonlar, toksik maruziyetler, kemik iliği ve solid organ transplantasyonu, mitral stenoz gibi kardiyak hastalıklar, hastalıklara veya antikoagülanlara bağlı koagülasyon bozuklukları, izole yarı-immün pulmoner kapillarit ve idyopatik pulmoner hemosideroz bulunur.İzole yarı-immün pulmoner...
Devamını Oku Yorum Yap
Pulmoner Hipertansiyon

Pulmoner Hipertansiyon

İstanbul 26/09/2017 0
Pulmoner hipertansiyon, pulmoner dolaşımdaki basıncın artışıdır. Pek çok sekonder nedeni bulunmaktadır. Neden bilinmediğinde primer pulmoner hipertansiyon (PPH) olarak adlandırılır. PPH'da pulmoner damarlarda konstriksiyon, hipertrofi ve fibroz gelişir. Pulmoner hipertansiyon, sağ ventriküler yüklenmeye ve yetmezliğe neden olur. Semptomlar, yorgunluk, egzersiz dispnesi ve bazen göğüste rahatsızlık hissi ve senkoptur. Tanı pulmoner arter basıncının ölçülmesiyle konulur. Tedavide vazodilatatörler kullanılır. Bazı ağır olgularda akciğer transplantasyonu düşünülebilir. Tedavi edilebilir bir sekond...
Devamını Oku Yorum Yap
Çevresel Akciğer Hastalıkları

Çevresel Akciğer Hastalıkları

İstanbul 26/09/2017 0
Çevresel akciğer hastalıkları, tozlar, alerjenler, kimyasallar ve çevre kirliliğine yol açan maddelerin inhalasyonuna bağlı ortaya çıkar. Akciğerler sürekli biçimde dış ortama maruz kalır ve buna bağlı bazı çevresel hastalıklar gelişebilir. Patolojik süreç, havayolları (örn. mesleksel astım, reaktif havayolları disfonksiyonu sendromu, toksik inlıalasyon), interstisyum (örn. pnöınokonyozlar, hipersensitivile pnömoniti) ve plevralar (örn. asbestozla ilişkili hastalık) dahil olmak üzere akciğerin herhangi bir yerinde oluşabilir.Mesleksel ve çevresel akciğer hastalıkların önlenmesi için maruziyeti...
Devamını Oku Yorum Yap
Sarkoidoz

Sarkoidoz

İstanbul 26/09/2017 0
Sarkoidoz, bir veya daha fazla organ ve dokuda nonkazeifiye granülomlarla karakterizedir. Etyoloji belirsizdir. En sık akciğerler ve lenfatik sistem etkilense de herhangi bir organda tutulum olabilir. Pulmoner semptomlar olmayabileceği gibi (sınırlı hastalık), egzersiz dispnesi veya nadiren solunum veya diğer bir organ yetersizliği (ilerlemiş hastalık) görülebilir. Pulmoner tutulum nedeniyle oluşan şüphe ardından tanı, akciğer grafisi, biyopsi ve diğer granülomatöz inflamasyon nedenlerinin dışlanmasıyla konulur. Tedavide ana ilaç kortikosteroidlerdir. Sınırlı hastalıkta prognoz çok iyiyken, il...
Devamını Oku Yorum Yap
İnterstisyel Akciğer Hastalıklari

İnterstisyel Akciğer Hastalıklari

İstanbul 26/09/2017 0
(Difüz înterstisyel Akciğer Hastalıkları)İnterstisycl akciğer hastalıkları alveoler sep- tal kalınlaşma, kollajen birikimi ve kontrol altına alınmadığında pulmonerfibroz ile karakterizedir. Çoğu bağ dokusu hastalığı, mesleksel maruziyet- ler ve ilaçlar dahil olmak üzere pek çok ajan ve durum, benzer interstisyel değişimlere neden olabilir (bkz. Bölüm 57 s. 469 ve TABLO 55-1). Hastaların %30 kadarında net bir sebep belirle- nemez (idyopatik interstisyel pnömoni). Diğer idyopatik interstisyel hastalıklar kendilerine özgü klinik ve histolojik özelliklere sahiptir. Bu nedenle de ayrı hastalıklar o...
Devamını Oku Yorum Yap
Bronsiektazi

Bronsiektazi

İstanbul 26/09/2017 0
Bronşiektazi büyük bronşların kronik infeksiyon ve inflamasyon sonucunda gelişen genişleme ve destrüksiyonudur. Bazı olgular idyopatik olsa da, en sık sebepler kistik fib- roz, immun bozukluklar ve infeksiyonlardır. Semptomlar arasında kronik öksürük ve pü- rülan balgam bulunur. Bazı hastalarda ateş ve dispne de mevcut olabilir. Standart akciğer grafileri tanısal olabilse de, tanı genellikle öykü ve yüksek çözünürlüklü BT (HRCT) görüntüleme ile konulur. Tedavi ve akut alevlenmelerin engellenmesinde antibiyotikler, sekresyonların drenajı ve hemop- tizi ve süperinfeksiyonlar gibi komplikasyonlar...
Devamını Oku Yorum Yap
Akciğer Absesi

Akciğer Absesi

İstanbul 26/09/2017 0
Akciğer absesi lokalize irin oluşumu ile karakterize nekrotizan bir infeksiyondur. Hemen daima bilinç durumu bozuk hastalarda meydana gelen oral sekresyonlarm aspirasyonu sonucu ortaya çıkar. Semptomlar arasında persistan öksürük, ateş, terleme ve kilo kaybı bulunur. Tanı öykü, fizik muayene ve akciğer grafisi ile konulur. Tedavide klin- damisin veya |f-laktam/p-laktamaz inhibitö- rü kombinasyonu kullanılır.Etyoloji ve FizyopatolojiAkciğer abselerinin çoğu, gingivit veya kötü ağız hijyeni bulunan ve şuur bozukluğu veya alkol, uyuşturucu madde, anestezi, sedatifler. opioidlerin etkisiyle mental...
Devamını Oku Yorum Yap
Pnömoni

Pnömoni

İstanbul 26/09/2017 0
Pnömoni akciğerin infeksiyonlara bağlı akut inflamasyonudur. İlk tanı genellikle akciğer grafisi ile konulur. Sebepler, semptomlar, tedavi, önleyici tedbirler ve prognoz, infeksi- yonun bakteryel, viral, fungal veya parazitik olmasına, toplum, hastane veya bakımevi kökenli olmasına, hastanın bağışıklığının baskılanmış olup olmamasına göre değişir.ABD'ye her yıl yaklaşık 45.000 ölümle sonuçlanan toplam 2-3 milyon yeni pnömoni vakası görüldüğü tahmin edilmektedir. Pnömoni en sık hastane kökenli ölümcül infeksiyondur ve gelişmekte olan ülkelerde en sık ölüm sebebidir.>30 yaş grubu hastalarda, bak...
Devamını Oku Yorum Yap
Akut Bronşit

Akut Bronşit

İstanbul 26/09/2017 0
Akut bronşit sıklıkla bir üst solunum yolu in- feksiyonu ardından ortaya çıkan proksimal hava yollarının inflamasyonudur. Bazen bakteryel olsa da, neden çoğunlukla viraldir. Patojen nadiren belirlenebilir. En sık semptom bazen ateşin ve/veya balgamın eşlik ettiği öksürüktür. KOAH’lı hastalarda hemoptizi, yakıcı göğüs ağnsı ve hipoksemi görülebilir. Tanı klinik olarak konulur. Destekleyici tedavi kullanılır ancak kronik akciğer hastalığı olanlarda antibiyotik kullanılabilir. Akciğer hastalığı olmayanlarda prognoz çok iyidir ancak KOAH’lı hastalarda solunum yetersizliği ortaya çıkabilir.Akut bro...
Devamını Oku Yorum Yap
Pulmoner Emboli

Pulmoner Emboli

İstanbul 26/09/2017 0
Pulmoner emboli, bir veya daha fazla pulmoner arterin başka bir bölgeden (tipik olarak alt ekst- remite veya pelvis) kaynaklan trombüslerle tıkanmasıdır. Özellikle altta yatan koagülasyon eğilimi yaratan bir durum varlığında venöz dönüşü bozan veya endotel haşan yaratan durumlar risk faktörleridir. Semptomlar arasında disp- ne, plöritik göğüs ağnsı, öksürük ve ağır vakalarda senkop ve kardiyorespiratuar arest bulunur. Taşipne, taşikardi, hipotansiyon ve 2. Kalp sesinin pulmoner komponentinde şiddetlenme gibi olası bulgular spesifik değildir. Tanı venti- lasyon/perfüzyon sintigrafisi, BT anjiyo...
Devamını Oku Yorum Yap
Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı

İstanbul 26/09/2017 0
Kronik obstrüktif akciğer hastalığı toksinlerin (çoğunlukla sigara dumanı) neden olduğu anormal inflamatuar yanıta bağlı oluşan, kısmen geri dönüşlü havayolu obstrüksiyonu- dur. a1-antitripsin eksikliği ve mesleksel ma- ruziyet, daha az sıklıkta sigara içmeyenlerde görülen nedenlerdir. Semptomlar yıllar içinde ilerleyen prodüktif öksürük ve dispnedir; sık rastlanan bulgular arasında solunum seslerinde azalma ve vvheeze bulunur. Ciddi vakalarda kilo kaybı, pnömotoraks, sağ kalp yetersizliği ve solunum yetersizliği bulunabilir. Tanı, öykü, fizik muayene ve akciğer grafisi ile konulur. Tedavide b...
Devamını Oku Yorum Yap
Astım

Astım

İstanbul 26/09/2017 0
Astım kısmen veya tamamen geri dönüşümlü bronkokonstriksiyona yol açan çeşitli tetikleyici uyaranların neden olduğu yaygın havayolu infla- masyonudur. Semptom ve bulgular arasında dispne, göğüste sıkışma ve whcczc bulunur. Tanı hikaye, fizik muayene ve solunum fonksiyon testleri ile konur. Tedavi tetikleyici ajanın kontrolü ve çoğunlukla inhale f^-agonistler ve korti- kosteroidlerin dahil olduğu ilaç tedavisidir. Tedavi ile prognoz iyidir.Epidemiyoloji1970’lerden itibaren astım prevalansı sürekli artma eğilimindedir ve şu anda dünya nüfusunun yaklaşık %4-7’sini etkilemektedir. ABD’de 12- 17 mi...
Devamını Oku Yorum Yap
Tanısal ve Terapötik Pulmoner Girişimler

Tanısal ve Terapötik Pulmoner Girişimler

İstanbul 26/09/2017 0
Akciğer fonksiyon testleri (bkz. s. 364) dışındaki tanısal testler arasında çeşitli göğüs görüntüleme teknikleri, elektrokardiyografi ve venti- lasyon/perfüzyon sintigrafısi bulunur. Tanısal prosedürlerse, bronkoskopi, mediastinoskopi ve mediastinotomi, plevral biyopsi, torasentez, tora- koskopi ve video yardımcılı torakoskopik cerrahi (VATS), torakotomi, transtorasik iğne biyopsisi ve tüp torakostomiyi içerir. Pulmoner arter ka- teterizasyonundan ayn bir bölümde bahsedilecektir. Terapötik işlemler göğüs fizyoterapisi ve pulmoner rehabilitasyondan oluşur.GÖĞÜS GÖRÜNTÜLEMESİNoninvazif görüntüle...
Devamını Oku Yorum Yap
Solunum Fonksiyon Testleri

Solunum Fonksiyon Testleri

İstanbul 26/09/2017 0
Solunum fonksiyon testleri akım hızları, akciğer hacimleri, gaz değişimi ve solunumsal kas fonksiyonlarının ölçümünü sağlar. Ayaktan yapılabilecek temel solunum fonksiyon testleri spirometri ve pulse oksimetriyi içerir. Bu testler solunum fonksiyonlarının fizyolojik ölçümlerini sağlar ve ayırıcı tanıları hızlıca azaltarak daha sonra gerekebilecek daha ileri testler ve tedaviler konusunda fikir sağlar. Daha ileri testler arasında, fizyolojik bozukluklar ve altta yatan patoloji hakkında daha detaylı bilgi veren özofagcal basınç ölçümü ve egzersiz testi sayılabilir. Seçim ve sıralama. öykü ve fiz...
Devamını Oku Yorum Yap
Akciğer Semptomları Olan Hastaya Yaklaşım

Akciğer Semptomları Olan Hastaya Yaklaşım

İstanbul 26/09/2017 0
Akciğer semptomları olan hastaya yaklaşımın temel taşlarını hikaye, fizik muayene ve çoğunlukla bir akciğer grafısi oluşturur. Bu ilk değerlendirme sonucunda akciğer fonksiyon testleri (bkz. s. 364), arter kan gazı analizi, bilgisayarlı tomografi ve diğer görüntüleme yöntemleri (bkz. s. 374) ve bronkoskopi (bkz. s. 375) gibi testlerin gerekli olup olmadığı anlaşılır.ÖyküÖykü çoğunlukla dispne, göğüs ağrısı, whe- eze, stridor ve öksürüğün akciğer kaynaklı olup olmadığını orta çıkarır. Öykü, birden çok şikayet varlığında hangisinin daha ön planda olduğunu ve ateş, kilo kaybı ve gece terlemeleri ...
Devamını Oku Yorum Yap
Loading...
Loading...