En Çok Okunanlar
Romatizma Bitkisel Tedavi

Romatizma Bitkisel Tedavi

İstanbul 26/09/2017 0
Devamını Oku
Ms Hastalığı Nedir ?

Ms Hastalığı Nedir ?

İstanbul 26/09/2017 0
Devamını Oku
Beyin Tümörü Nedir ?

Beyin Tümörü Nedir ?

İstanbul 26/09/2017 0
Devamını Oku
Kanser Nedir ?

Kanser Nedir ?

İstanbul 26/09/2017 0
Devamını Oku
Çölyak Nedir ? Nasıl Tedavi Edilir ?

Çölyak Nedir ? Nasıl Tedavi Edilir ?

İstanbul 26/09/2017 0
Devamını Oku
Tiroid Hastalıkları

Tiroid Hastalıkları

İstanbul 26/09/2017 0
Devamını Oku
Deri Kanserleri

Deri Kanserleri

İstanbul 26/09/2017 0
 Deri kanserleri radyoterapi veya arsenik gibi karsinojenlere maruziyetten yıllar sonra ortaya çıkabilir.ABD'de yılda bir milyonun üzerinde yeni deri kanseri vakası görülmektedir. Yaklaşık %80'i bazal hücreli, %16'sı skuamöz hücreli karsinom, %4’ü ise melanomdur. Meme başının Paget hastalığı veya genellikle anüs yanında görülen meme dışı Paget hastalığı, Kaposi sarkomu, deri eklerinin tümörleri ve derinin T hücreli lenfoması (mikozis fııngoides-bkz. s. 1124) seyrek rastlanılan diğer habasetlerdir.Başlangıçta deri kanserleri sıklıkla semplomsuzdur. En sık sınırlı bir yerdeki yayılmayan, papiil ...
Devamını Oku Yorum Yap
Selim Tümörler

Selim Tümörler

İstanbul 26/09/2017 0
(Ayrıca bakınız Siğiller s. 998 ve Genital Siğiller s. 1652)Deri tümörlerinin çoğu selimdir. Bununla birlikte, deri kanserlerinin erken tedavisi gerektiğinden, olağandışı durumlarda gecikmeksizin kesin tanı konulmalıdır.DERMATOFİBROM(Fibröz Histiyositom)Dermatofibrom, sıklıkla bacaklarda oluşan sert, kırmızı-kahverengi, fibroblastik dokudan meydana gelen küçük papül veya nodüllerdir.Dermatofibromlar özellikle kadınlarda sık görülür ve tipik olarak 20‘li yaşlarda ortaya çıkarlar. Nedenleri bilinmemektedir. Lezyonlar genellikle 0.5 ila I cm arasında olup, deriye gömülmüş bir mercimek hissi uyand...
Devamını Oku Yorum Yap
Bası Ülserleri

Bası Ülserleri

İstanbul 26/09/2017 0
(Yatak Yaraları; Dekübitler; Dekübitis Ülserleri)Bası ülserleri, kemik çıkıntıları ve sert yüzeyler arasında sıkışan yerlerdeki nekroz ve ülserasyon alanlarıdır; sürtünme ve gerilme sonucunda da oluşabilirler. Risk faktörleri, ileri yaş, dolaşım bozukluğu, hareketsizlik, beslenme bozukluğu ve idrar tutamamadır. Şiddeti, deride eritemden yaygın doku nekrozunun görüldüğü tam-kat deri kaybına kadar değişir. Tanı klinik ile konur. Tedavi basıncı azaltma, sürtünme ve gerilmeden sakınma, bölgenin bakımı ve bazen de deri greftleri veya mukokutanöz flepler ile yapılır. Erken evredeki ülserlerde progno...
Devamını Oku Yorum Yap
Tırnak Hastalıkları

Tırnak Hastalıkları

İstanbul 26/09/2017 0
Tırnakları şekil bozuklukları, tırnak infeksiyonları, paronişi ve ayak tırnaklarında batma gibi çeşitli hastalıklar etkileyebilir (bkz. s. 345). Ayak tırnakları yaşlı, diyabetik veya periferik damar hastalığı olanlarda özel dikkat gerektirir; lokal bozukluk ve sekonder infeksiyonlardaıı korunmada podiyatristin katılımı faydalıdır.Parmağı etkileyen travma tırnakta değişikliklere yol açabilir. Tırnakta tırnak yatağından başlayan ve tırnakla büyüyen beyaz renk gelişebilir. Bazan var olan tırnağın altında yeni tırnak büyür ve tamamen büyüdüğünde onunla yer değiştirir.Birçok tırnak infcksiyoııu fun...
Devamını Oku Yorum Yap
Kıl Hastalıkları

Kıl Hastalıkları

İstanbul 26/09/2017 0
Kıl sikluslar halinde gelişir. Her siklus uzun büyüme fazı (anajen) ve onu izleyen kısa dinlenme fazından (telojen) ibarettir. Dinlenme fazının sonunda saç dökülür (katajen) ve folikiilde yeni saç gelişmeye başlar, siklus yinelenir. Kaşlar ve kirpikler l-6 ay arasında, kafa derisindeki saçlar 2-6 yıllık gelişme fazına sahiptir. Normalde her gün yaklaşık 100 saç dinlenme fazının sonuna gelir ve dökülür. Günde lOO’den fazlası dinlenme fazına geçiyorsa (telojen efluviyum), klinik saç kaybı görülebilir.Kıl büyümesi, kadında ve erkekte androjenler tarafından düzenlenir. Testesteron pubik alanda ve ...
Devamını Oku Yorum Yap
Pigmentasyon Bozuklukları

Pigmentasyon Bozuklukları

İstanbul 26/09/2017 0
Pigmentasyon bozuklukları hipopigmentasyon, depigmentasyon ya da hiperpigmentasyonu kapsar. Bölgesel veya yaygın olabilirBölgesel hipopigmentayon sıklıkla atopik dermatit ve psöriyazis gibi inflamatuvar dermatozlardan (postinflamatuvar hipopigmentasyon), travmadan, yanıklardan ya da kimyasal maddelerle temastan sonra ortaya çıkar. Bölgesel hipoveya depigmentasyon vitiligo (geniş deri alanlarını kaplayabilir), lepra, beslenme yetersizlikleri (kwashiorkor) ve genetik hastalıklar (tuberoz skleroz, piebaldizm, Waardenburg sendromu) gibi hastalıkların belirtisi olabilir. Hipopigmentasyon yaygın ola...
Devamını Oku Yorum Yap
Viral Deri İnfeksiyonları

Viral Deri İnfeksiyonları

İstanbul 26/09/2017 0
Birçok sistemik viral infeksiyon deri lezyonlarına neden olabilir. Molluskum kontagiozum ve siğiller sistemik tutulum olmaksızın en sık görülen iki ana viral deri hastalığıdır. Herpes simpleks virüs infeksiyonundan bölüm 189’da detaylıca bahsedilmektedir (bkz. s. 1606).MOLLUSKUM KONTAGİOZUMMolluskum kontagiozum bir poxvirus olan Molluscum contagiosum virüsünün etken olduğu, yumuşak, parlak, incimsi görünümlü, 1-5 mm çaplı, göbekli papül kümeleridir.Direkt temas yoluyla bulaşır ve otoinokulasyonla yayılır. Molluskum kontagiozum avuç içleri ve ayak tabanları dışında vücudun herhangi bir yerinde ...
Devamını Oku Yorum Yap
Parazitik Deri İnfeksiyonları

Parazitik Deri İnfeksiyonları

İstanbul 26/09/2017 0
Parazitik deri infeksiyonları; şiddetli kaşıntı ve sıkıntıya yol açabilmektedir. Sistemik parazitik infeksiyonlardan deri bulgularına yol açanlar arasında bazı nematodlar (ankilostomiyaz, drakunküloz, strongiloidiyaz, toksokariyaz)-bkz s. 1545 ve şeritler (şistozomiyaz-bkz. s. 1558) bulunmaktadır. Çok nadiren hastalarda yalancı parazitoz görülebilir.KUTANÖZ LARVA MİGRANS("İlercyici Eruption")Kutanöz larva migrans; kancalı kurt infestasyonlarmın deri bulgusudur.Kutanöz larva migrans (KEM) ankilostom tiplerinden en sık köpek ve kedi kancalı kurdu (Ancylostoına brazilienze) tarafından oluşur. Ked...
Devamını Oku Yorum Yap
Derinin Mantar İnfeksiyünları

Derinin Mantar İnfeksiyünları

İstanbul 26/09/2017 0
Derinin mantar infeksiyonları, mayalar (Candidasp.) veya dermatofitlerden kaynaklanır (Epidermophyton, Microsporum ve Trichophyton).KANDİDİYAZİSKandidiyazis (moniliyazis) en sık Candida albicans olmak üzere, Candidasp.’nın etken olduğu deri infeksiyonudur. İnfeksiyon her yerde olabildiği gibi en sık, deri kıvrımlarında ve parmak aralarında, peniste ve el tırnakları çevresinde görülür. Semptomlar ve bulgular tutulan yere göre değişir. Tanı klinik görünüm ve deri kazıntılarının potasyum hidroksitli yaş preparatınm incelenmesi ile konur. Tedavi kurutucu maddeler ve antifungal ilaçlarla yapılır.Ka...
Devamını Oku Yorum Yap
Bakteriyel Deri İnfeksiyonları

Bakteriyel Deri İnfeksiyonları

İstanbul 26/09/2017 0
Bakteriyel deri infeksiyonları primer veya diğer deri lezyonlarımn sekonder infeksiyonu şeklinde olabilir. Primer infeksiyonlar genellikle sistemik antibiyotiklere çabuk cevap verir. Sekonder infeksiyonlar ise yavaş iyileşme eğilimindedir; bu yüzden daha komplike tedavilere gerek vardır. Yineleyen deri infeksiyonlarında hastalar, kolonizasyon (ör. stafilokoksik nazal taşıyıcılık), habaset kontrolsüz diyabet veya immüniteyi baskılayan diğer nedenler açısından değerlendirilmelidir. Bakteriler akne fizyopatolojisinde yer almakla birlikte, akne primer bir bakteriyel deri infeksiyonu olarak kabul e...
Devamını Oku Yorum Yap
Terleme Bozuklukları

Terleme Bozuklukları

İstanbul 26/09/2017 0
Apokrin ve ekrin olmak üzere iki tip ter bezi bulunur.Apokrin bezler koltuk altı, meme, genitaller ve anüsde kümelenir, dış kulak yolunda ise değişikliğe uğramış apokrin bezler bulunur. Apokrin bezler pubertede aktifleşirler; salgıları yağlı ve koyu olup, cinsel koku iletiminde rol aldıkları varsayılmaktadır. Apokrin bezlerin en sık karşılaşılan hastalıkları bromhidroz ve lıidradeııitisi supürativadır (bakınız s. 983).Ekrin bezler sempatik olarak uyarılır, tüm vücuda dağılmış olup doğumdan itibaren aktiftirler. Sekresyonları suludur ve aktivite sırasında veya sıcak ortamlarda vücudu serin tutm...
Devamını Oku Yorum Yap
Hipersensitivite Ve İnflamatuvar Hastalıklar

Hipersensitivite Ve İnflamatuvar Hastalıklar

İstanbul 26/09/2017 0
İmimin sistem, dermatit, güneş reaksiyonları ve büllöz hastalıkları da içeren çok sayıda deri hastalığında önemli bir rol oynamaktadır. Tüm bu hastalıklarda çeşitli derecelerde inflamasyon varken, bazı deri hastalıkları primer olarak inflamatuvar komponentiyle veya bir ilaca, infeksiyona veya habasete karşı gelişmiş bir hipersensitivite reaksiyonu ile karakterizedir.AKUT FEBRİL NÖTROFİLİK DERMATOZ(Sweet Sendromu)Akut febril nötrofilik dermatoz histopatolojik olarak yoğun nötrofil infiltrasyonu ve üst dermişte oluşan belirgin ödeme bağlı sert, hassas, koyu kırmızı papül ve plaklarla karakterize...
Devamını Oku Yorum Yap
Psüriyazis Ve Skuamlı Hastalıklar

Psüriyazis Ve Skuamlı Hastalıklar

İstanbul 26/09/2017 0
Psöriyazis, parapsöriyazis, pitriyazis roze, pitriyazis rubra pilaris. pitriyazis likenoides, liken planus, ve liken sklerozus birbirine benzemeyen ancak ana lezyonları benzediği için aynı grupta yer alan hastalıklardır. Primer lezyoıı keskin sınırlı, nemsiz skuamlı papül veya plaklar, kabuklar, fissiirler ve ekskoriyasyonlardır. Lezyonların görünümü ve dağılımı bu hastalıkları birbirinden ayırır.PSÖRİYAZİSPsöriyazis gümüşsü skuamla kaplı, sınırları net, eritemli papül ve plaklar şeklinde kendini gösteren inflamatuvar bir hastalıktır. Nedeni bilinmemekle beraber travma, infeksiyon ve bazı ilaç...
Devamını Oku Yorum Yap
Güneş Işığı Reaksiyonları

Güneş Işığı Reaksiyonları

İstanbul 26/09/2017 0
Deri, yoğun güneş ışığına kronik değişiklikler (ör. dermatoheliyozis, aktinik keratoz), fotosensitivite veya güneş yanığı gibi çeşitli şekillerde yanıt verebilir.Güneşin yaydığı geniş ultraviyole (UV) spektrumundan (yani; UVA 320-400 nm arası; UVB 280-320 nnı arası; UVC 10-280 nm arası), sadece UVA ve UVB dalgaları yeryüzüne ulaşır. Bu radyasyonun niteliği ve niceliği, mevsimlere ve atmosfer koşullarına göre büyük ölçüde değişir. Derinin güneş ışığına maruziyet derecesi giyim. yaşam biçimi, meslek, deniz seviyesinden yükseklik ve enlem gibi coğrafi faktörler dahil bir çok etmene bağlıdır.Güneş...
Devamını Oku Yorum Yap
Dermatitler

Dermatitler

İstanbul 26/09/2017 0
Dermatit derinin kızarıklık, ödem, sulantı, kabuklanma, kepeklenme, ve bazen vezikülle karakterize derinin yüzeyel inflamasyonudur. Pruritus sıktır. Ekzema sıklıkla dermatit yerine kullanılan bir terimdir.ATOPİK DERMATİTAtopik dermatit sıklıkla önemli bir genetik bileşeni olan derinin immün aracılı inflamasyonudur. Pruritus primer semptomdur; deri lezyonları hafif eritemden ciddi likenifikasyona kadar değişebilir. Tanı öykü ve muayene ile konur. Tedavi nemlendiriciler, alerjik ve iritan tetikleyicilerden kaçınma, sıklıkla yerel kortikosteriodler ile yapılır.Atopik dermatit (AD) IgE aracılı (ek...
Devamını Oku Yorum Yap
Keratinizasyon Bozuklukları

Keratinizasyon Bozuklukları

İstanbul 26/09/2017 0
Keıatinizasyon bozuklukları kabuslar, nasırlar, ihtiyozlar ve keratoz pilleri içerir.KALLUS VE NASIRLAR(Tylomas, Helomas, Klavus) Kalluslar ve nasırlar basınç ya da sürtünme bölgelerindeki, yuvarlak şekilli, hiperkeratoz alanlarıdır. Kalluslar daha yüzeyel ve semptomsuzken, nasırlar daha derin ve ağrılı olabilirler. Tanı klinik görünüm ile konur. Tedavi fizik soyma ve bazen keratolitik kimyasallarla yapılır. Korunma ayakkabıların değiştirilmesi ile sağlanır.Kalluslar ve nasırlar aralıklı yineleyen basınç ya da sürtünme nedeniyle genellikle kemik çıkıntıları üzerinde (topuk, metatars başları gi...
Devamını Oku Yorum Yap
Büllü Hastalıklar

Büllü Hastalıklar

İstanbul 26/09/2017 0
Büller, kabarık, 5 mm veya daha büyük çaplı sıvı dolu kabarcıklardır. Büllü hastalıklar, büllöz pemfigoid, dermatitis herpetiformis, akiz epidermolizis bülloza, herpes gestasyones (pemfigoid gestasyones-bkz. s. 2195), lineer IgA hastalığı, pemfigus vulgaris ve pemfigus folyaseusdur. Ayrıca stafilokoksik haşlanmış deri sendromu (bkz. s. 986) ve toksik epidermal nekroliz (bkz. s. 976) de büle neden olur.BÜLLÖZ PEMFİGOİDBüllöz pemfigoid, yaşlılarda kronik ve kaşıntılı büllü döküntülerle seyreden otoimmün bir deri hastalığıdır. Tanı deri biyopsisi ile konur. Önceleri kortikosteroidler kullanılır. ...
Devamını Oku Yorum Yap
Akne Ve İlişkili Hastalıklar

Akne Ve İlişkili Hastalıklar

İstanbul 26/09/2017 0
Akne vulgaris en çok ergenleri ve pek çok yetişkini etkileyen çok rastlanan bir deri problemidir. Perioral dermatit ve rozase benzer lezyonlar yapabilir.AKNE VULGARİSAkne vulgaris (akne) pilosebase ünitelerin (kıl follikülleri ve eşlik eden sebase glandları) obstrüksiyonu ve inflamasyonu sonucu komedonların, papüllerin, püstüllerin, nodüllerin ve/veya kistlerin oluşumudur. Tanı muayene ile konur. Tedavi sebum yapımını, infeksiyonu ve inflamasyonu azaltma ve keratinizasyonu normalleştirme amaçlı çeşitli yerel ve sistemik ilaçlarla yapılır.Etyoloji ve FizyopatolojiAkne pilosebase üniteler sebum ...
Devamını Oku Yorum Yap
Dermatolojide Yerel Tedavi İlkeleri

Dermatolojide Yerel Tedavi İlkeleri

İstanbul 26/09/2017 0
Yerel dermatolojik tedavi temizleme ajanları, emiciler, anti-infektif ajanlar, anti-inflamatuvar ajanlar, sıkıştırıcılar (protein içeren, cildi çeken ve büzen kurutma ajanları), yumuşatıcılar (cilt nemlendirici ve yumuşatıcıları) ve keratolitikleri (epidermisin keratinize hücrelerinin dökülmesini kolaylaştıran, yumuşatan ve gevşeten ajanlar) içerir.TaşıyıcılarYerel tedavilerde sıvı, sıvı ve yağ bileşiği ve pudraları içeren değişik taşıyıcılar kullanılabilir. Taşıyıcılar bir tedavinin etkinliğini etkiler ve kendisi de yan etkilere neden olabilir (Kontakt veya irritan dermatit v.b). Genellikle s...
Devamını Oku Yorum Yap
Dermatolojik Hastaya Yaklaşım

Dermatolojik Hastaya Yaklaşım

İstanbul 26/09/2017 0
Birçok deri lezyonunun tanısında öykü ve fizik muayene yeterlidir. Bazen biyopsi veya diğer testler gerekebilir.Öykü ve Fizik MuayeneKişisel ya da ailesel atopi öyküsü (atopik dermatit), mesleksel temaslar (kontakt dermatit), uzun süreli güneşe ya da radyasyona maruziyet (iyi ya da kötü huylu deri tümörleri), sistemik hastalıklar (diyabet ve kandida ya da tinea, hepatit C ve kriyoglobulinemi. piyodenna gangrenozum ve inflamatuvar bağırsak hastalıkları), cinsel yaşam öyküsü (sifiliz ve gonore), ilaç kullanımı (Stevens-Johnson sendromu, toksik epidermal nekroliz) ve seyahat öyküsü (Lyme hastalığ...
Devamını Oku Yorum Yap
Loading...
Loading...