En Çok Okunanlar
Romatizma Bitkisel Tedavi

Romatizma Bitkisel Tedavi

İstanbul 26/09/2017 0
Devamını Oku
Ms Hastalığı Nedir ?

Ms Hastalığı Nedir ?

İstanbul 26/09/2017 0
Devamını Oku
Beyin Tümörü Nedir ?

Beyin Tümörü Nedir ?

İstanbul 26/09/2017 0
Devamını Oku
Kanser Nedir ?

Kanser Nedir ?

İstanbul 26/09/2017 0
Devamını Oku
Çölyak Nedir ? Nasıl Tedavi Edilir ?

Çölyak Nedir ? Nasıl Tedavi Edilir ?

İstanbul 26/09/2017 0
Devamını Oku
Tiroid Hastalıkları

Tiroid Hastalıkları

İstanbul 26/09/2017 0
Devamını Oku
Gastrointestinal Kanal Tümörleri

Gastrointestinal Kanal Tümörleri

İstanbul 26/09/2017 0
body p { color: #000; }Gİ kanalın herhangi bir yerinde çeşitli selim ve habis tümörler gelişebilmektedir.SELİM ÖZOFAGUS TÜMÖRLERİSelim özofagus tümörleri çok çeşitli olmasına rağmen, çoğunun rahatsız edici yutkunma yakınmaları ve nadiren ülserasyon ve kanama dışında önemli sorunlara neden olmamaktadırlar. En sık olanları; leiyomyom; çoğul olabilir fakat mükemmel prognoza sahiptir.ÖZOFAGUS KANSERLERİEn sık özofagus habis tümörü skuamöz (yassı) hücreli karsinomdur. İkinci sırada adenokarsinom gelir. Giderek artan disfaji ve kilo kaybı ile ortaya çıkar. Tanısı endoskopi ile konur, ardından evrele...
Devamını Oku Yorum Yap
Anorektal Bozukluklar

Anorektal Bozukluklar

İstanbul 26/09/2017 0
body p { color: #000; }Anal kanal, anal sfinkterde başlar ve anorektal bileşkede biter (pektinat hat, mukokütenöz bileşke, dentat hat), 8 ile 12 anal kript ve 5 ile 8 papilla bulunur. Kanal, dış deri tabakasının devamı olan anoderm ile kaplıdır. Anal kanal ve komşu deri, somatik duysal sinirlerle innerve olur ve ağrılı uyaranlara aşırı duyarlıdır. Anal kanaldan gelen venöz drenaj kaval sisteme drene olur, ama anorektal bileşke hem portal hem de kaval sisteme drene olabilir. Anal kanaldan gelen lenfatikler, internal iliyak düğümlerine, posteriyor vajinal duvara ve inguinal düğümlere akar. Venöz...
Devamını Oku Yorum Yap
Divertiküler Hastalıklar

Divertiküler Hastalıklar

İstanbul 26/09/2017 0
body p { color: #000; }Divertiküller, tübüler bir yapının dışa doğru çıkıntı yapan cep benzeri mukozal yapılardır. Gerçek divertikül, ana yapının bütün katmanlarını içerir. Yalancı veya psödodivertiküller, müsküler tabakayı geçen mukozal protrüzyonlardır. Özofagal ve Meckel divertikülleri, gerçek divertiküllerdir. Kolon divertikülleri psödodivertiküllerdir ve dışkıyı hapsederek ve infeksiyona veya inflamasyona uğrayarak, kanayarak veya patlayarak semptomlara neden olurlar.DİVERTİKULOZİSDivertikulozis, muhtemelen yaşam boyu liften fakir diyet sonucunda oluşan kolonda çoğul divertikül varlığıdır...
Devamını Oku Yorum Yap
İnflamatuar Bağırsak Hastalığı

İnflamatuar Bağırsak Hastalığı

İstanbul 26/09/2017 0
body p { color: #000; } .summary ol { color: #000; }Crohn ve ülseratif koliti (ÜK) içeren inflamatuar bağırsak hastalığı (İBH); Gİ kanalın değişik yerlerinde kronik inflamasyon özelliği olan, diyareye ve karın ağrısına neden olan, relapslar ve remisyonlarla giden bir durumdur.İnflamasyon, Gİ mukozada hücresel bağışıklık yanıt sonucunda oluşur. Kesin etyoloji bilinmemektedir; kanıtlar, çok faktörlü genetik (muhtemelen, anormal epitel bariyeri ve mukoza bağışıklık savunması içeren) yatkınlığı olan hastalarda normal bağırsak florasının tetiklediği bir bağışıklık reaksiyonu olduğu yönündedir. Her ...
Devamını Oku Yorum Yap
Malabsorpsiyon Sendromları

Malabsorpsiyon Sendromları

İstanbul 26/09/2017 0
body p { color: #000; }Malabsorpsiyon; hazım, emilim, ve transport kusurlarından kaynaklanan maddelerin assimilasyon yetersizliği sonucunda gelişir. Malabsorpsiyon, makrogıdalan (ör. proteinler, karbonhidratlar, yağlar) veya mikrogıdaları (ör. vitaminler, mineraller) etkileyebilir, fazla miktarda dışkılamaya neden olur ve beslenme eksikliği ve GİS semptomları ile sonuçlanır.FizyopatolojiHazım ve emilim 3 aşamada olur: (1) enzimler aracılığı ile lumen içinde yağlar, proteinler ve karbonhidratların hidrolizi-bu aşamada safra asitleri yağların eritilmesine yardımcı olur, (2) son ürünlerin fırça k...
Devamını Oku Yorum Yap
Gastroenterit

Gastroenterit

İstanbul 26/09/2017 0
body p { color: #000; }Gastroenterit mide, ince ve kalın barsağın iç yüzeyinin inflamasyonudur. Vakaların çoğu infeksiyözdür, ancak gastroenterit ilaç ve kimyasal toksin (ör. metaller, bitki ürünleri) alımını takiben de oluşabilir. Semptomlar iştahsızlık, bulantı, kusma, ishal ve karında rahatsızlıktır. Tanı klinikle veya dışkı kültürü ile konulur. Tedavi semptomatiktir, ancak parazitik ve bazı bakteriyel infeksiyonlar spesifik antiinfektif tedavi gerektirir.Gastroenterit genellikle rahatsız edici ancak kendi kendini sınırlayan bir durumdur. Elektrolit ve sıvı kaybı sağlıklı erişkinlerde genel...
Devamını Oku Yorum Yap
Pankreatit

Pankreatit

İstanbul 26/09/2017 0
body p { color: #000; }Pankreatit akut veya kronik olarak sınıflandırılır. Akut pankreatit; hem klinik hem histolojik olarak iyileşen bir inflamasyondur. Kronik pankreatit, geri dönüşü olmayan ve ilerleyici değişikliklerle karakterizedir. Bu değişiklikler, pankreasın hem endokrin hem de ekzokrin fonksiyonlarında önemli kayıba neden olur. Kronik pankreatiti olan hastalarda, hastalığın akut alevlenmeleri olabilir.Pankreatit, pankreasın hem endokrin hem de ekzokrin fonksiyonunu etkileyebilir. Pankreasın asiner hücreleri, ampulla Vater’de pankreası duodenuma bağlayan duktuslara bikarbonat ve sindi...
Devamını Oku Yorum Yap
Bezoarlar ve Yabancı Cisimler

Bezoarlar ve Yabancı Cisimler

İstanbul 26/09/2017 0
body p { color: #000; }Yemek ve diğer alınan maddeler Gİ kanalda birikebilir ve katı kitleler yaratabilir.BEZOARLARBezoar kısmen sindirilmiş veya sindirilmemiş maddelerin, mideden çıkamayan sıkı yumak haline gelmiş birikimidir. Sıklıkla anormal mide boşalması olan hastalarda olur, ayrıca mide cerrahisini takiben olabilir. Pek çok bezoar semptomsuzdur, ancak bazıları mide çıkış tıkanıklığı belirtileri yaratır. Bazıları enzimatik olarak çözünebilir, diğerleri endoskopik olarak çıkarılır ve bazıları cerrahi gerektirir.Kısmi olarak sindirilmiş bitkisel lif ve saç yumaklarına sırasıyla fitobezoarla...
Devamını Oku Yorum Yap
Gastrit ve Peptik Ülser Hastalığı

Gastrit ve Peptik Ülser Hastalığı

İstanbul 26/09/2017 0
body p { color: #000; }Asit midenin proksimal 2/3’ündeki (gövde) parietal hücrelerinden salgılanır. Mide asiti, pepsin ve mide lipazı için optimal pH oluşturarak ve pankreatik bikarbonat sekresyonunu uyararak sindirime yardımcı olur. Asit sekresyonu gıdalarla başlatılır; gıdaların düşüncesi, kokusu veya tadı midenin distal 1/3’ünde (antrum) yer alan gastrin-salgılayan G hücrelerinin vagal uyarısını etkiler. Proteinlerin mideye ulaşması gastrin salınımını uyarır. Dolaşan gastrin midenin gövdesindeki enterokromafin benzeri hücrelerden histamin salımını uyarır. Histamin H2 reseptörleri yoluyla pa...
Devamını Oku Yorum Yap
Özofagus ve Yutma Bozuklukları

Özofagus ve Yutma Bozuklukları

İstanbul 26/09/2017 0
body p { color: #000; }İnsan yutma organını farinks, üst özofagus (krikofarengeal) sfinkteri, özofagusun gövdesi ve alt özofagus sfinkteri (AÖS) oluşturur. Özofagusun üst 1/3 ’ü ve bunun üzerindeki yapılar iskelet kasından yapılmıştır, distal özofagus ve AÖS düz kasdan oluşmaktadır. Bu yapılar içiçe geçmiş bir sistem olarak çalışırlar ve besinleri ağızdan mideye taşırlar ve bunların özofagus içine tekrar geri dönmesini (reflü) önlerler. Fiziksel tıkanıklık veya motor fonksiyona engel olan bozukluklar (motilite bozukluğu) sistemi etkileyebilir.Hastanın hikayesi nerdeyse %80 oranında tanıyı öngö...
Devamını Oku Yorum Yap
Akut Batın ve Cerrahi Gastroenteroloji

Akut Batın ve Cerrahi Gastroenteroloji

İstanbul 26/09/2017 0
body p { color: #000; }Akut karın, cerrahi gerektiren hastalıkların karın belirti ve bulgularını ifade eder. Primer semptom akut karın ağrısıdır.AKUT KARIN AĞRISIKarın ağrısı çok sık ve genellikle önemsizdir. Yine de, akut ve ciddi karın ağrısı hemen her zaman intra-abdominal bir hastalığın semptomudur. Bu ağrı ameliyat gereksiniminin temel göstergesi olabilir ve hızla tedavi edilmelidir. Bazı durumlarda (ör. strangülasyon yapıcı bir tıkanıklık veya arteryal emboliye bağlı olarak barsak kan akımının kesilmesi) semptomların başlamasından itibaren 6 saatten daha kısa bir sürede gangren ve perfor...
Devamını Oku Yorum Yap
Gastrointestinal Kanama

Gastrointestinal Kanama

İstanbul 26/09/2017 0
body p { color: #000; }Gİ kanama ağızdan anüse herhangi bir yerden kaynaklanabilir ve açık veya gizli olabilir. Pek çok olası sebebi vardır (TABLO 10-1); üst Gİ (Treitz ligamentin üstü) ve alt Gİ kanama diye ikiye ayrılır.Kronik karaciğer hastalığı veya kalıtsal koagülasyon bozukluğu olan veya belli bazı ilaçları alan hastalarda herhangi bir sebepten kanama olma ihtimali ve kanamanın daha ciddi olma ihtimali vardır. Gİ kanam ile ilişkili ilaçlar antikoagülanlar (heparin, warfarin) trombosit fonksiyonunu etkileyen ilaçlar (ör. aspirin ve bazı NSAİİ, klopidogrel, SSRİ) ve mukozal savunmayı etkil...
Devamını Oku Yorum Yap
Tanı ve Tedavi Amaçlı Gİ Uygulamalar

Tanı ve Tedavi Amaçlı Gİ Uygulamalar

İstanbul 26/09/2017 0
body p { color: #000; }Gİ bozukluğu olan hastalarda yapılabilecek tanısal testler ve tedavi yöntemleri arasında asitle ilişkili testler, endoskopi, laparoskopi, manometre, nükleer taramalar, röntgen kontrast çalışmaları, nazogastrik veya intestinal entübasyon, anoskopi veya sigmoidoskopi, abdominal parasentez, elektrogastrografi ve elektrik empedans testi yer alır. BT, MRI ve ultrason, bazen de anjiografi, Gİ bozukluklar için sık kullanılır. Yöntemlerin seçimi diğer bölümlerde tartışılmıştır.ASİTLE İLİŞKİLİ TESTLERAsitle ilişkili testler asit engelleyici ilaçların etkinliğini araştırmak için k...
Devamını Oku Yorum Yap
Alt Gastrointestinal Sistem Yakınmaları Olan Hastaya Yaklaşım

Alt Gastrointestinal Sistem Yakınmaları Olan Hastaya Yaklaşım

İstanbul 26/09/2017 0
body p { color: #000; }Alt Gİ şikayetler arasında kabızlık, ishal, gaz ve geğirme, karın ağrısı, rektal ağrı veya kanama sayılabilir. Üst Gİ şikayetlerde olduğu gibi, şikayetler fizyolojik hastalıktan kaynaklanır veya bir fonksiyonel hastalığı gösterir (detaylı değerlendirme sonrası fizyolojik sebep bulunamadığında). Fonksiyonel semptomların sebebi açık değildir. Bazı kanıtlar bu hastaların diğer kişilerin rahatsızlık duymadığı durumlarda (luminal gerilme, peristalsis) algıda bozukluk nedeniyle rahatsızlık hissettiğini öne sürmektedir.Hiçbir vücut işlevi defakasyondan daha değişken değildir ve...
Devamını Oku Yorum Yap
Üst Gastrointestinal Sistem Yakınmaları Olan Hastaya Yaklaşım

Üst Gastrointestinal Sistem Yakınmaları Olan Hastaya Yaklaşım

İstanbul 26/09/2017 0
body p { color: #000; }Üst GİS yakınmaları göğüs ağrısı, kronik ve tekrarlayan karın ağrısı, dispepsi, globus hissi, ağız kokusu, hıçkırık, bulantı ve kusma ve geviş getirmeyi içerir. Bazı üst GİS yakınmaları fonksiyonel hastalıkları temsil eder (geniş değerlendirme sonrası fizyolojik sebep yoktur).Öykü: Klinisyen açık uçlu, görüşme tarzı sorular kullanarak semptomların lokalizasyonu ve kalitesini, arttıran ve azaltan faktörleri belirleyebilir. Psikolojik stres faktörleri spesifik olarak araştırılmalıdır. Psikiyatrik bozukluk olması fizyolojik hastalığı dışlamayacağı için belirsiz, dramatik ve...
Devamını Oku Yorum Yap
Loading...
Loading...