En Çok Okunanlar
Romatizma Bitkisel Tedavi

Romatizma Bitkisel Tedavi

İstanbul 26/09/2017 0
Devamını Oku
Ms Hastalığı Nedir ?

Ms Hastalığı Nedir ?

İstanbul 26/09/2017 0
Devamını Oku
Beyin Tümörü Nedir ?

Beyin Tümörü Nedir ?

İstanbul 26/09/2017 0
Devamını Oku
Kanser Nedir ?

Kanser Nedir ?

İstanbul 26/09/2017 0
Devamını Oku
Çölyak Nedir ? Nasıl Tedavi Edilir ?

Çölyak Nedir ? Nasıl Tedavi Edilir ?

İstanbul 26/09/2017 0
Devamını Oku
Tiroid Hastalıkları

Tiroid Hastalıkları

İstanbul 26/09/2017 0
Devamını Oku
Orbital (Göz Çukuru) Hastalıklar

Orbital (Göz Çukuru) Hastalıklar

İstanbul 26/09/2017 0
Orbital hastalıklar infeksiyöz, inflamatuar yada neoplastik kökenli olabilir. Kavernöz sinüs trombozu da orbital hastalıklarla pek çok aynı belirti ve bulgulara sahiptir. Ortbital kırıklar için bkz. s. 2584. (Orbita Anatomisi İçin bkz. s. 869'da ŞEKİL 98-1)KAVERNÖZ SİNÜS TROMBOZUKavernöz sinüs trombozu genellikle bakteriyel sinüzite sekonder gelişen kavernöz sinüsün septik trombozudur. Belirti ve bulgular; ağrı, ekzoftalmus, oftalmopleji, görme kaybı, papillödem ve ateştir. Tanı BT veya MR ile doğrulanır. Tedavide IV antibitotikler kullanılır. Komplikasyonlar sık, prognoz kötüdür.Etyoloji ve F...
Devamını Oku Yorum Yap
Retina Bozuklukları

Retina Bozuklukları

İstanbul 26/09/2017 0
(Prematüre Retinopatisi için, bkz. s. 2268).Retina gözün arka kısmında, basiller, koniler ve ışığı nöral impulslara dönüştüren sinir uçları içeren ışığa hassas tabakadır. Retina bozuklukları sinir veya koroid hasarı yapan vasküler hastalıkları içeren genetik veya idyopatik nedenlidir. Retina dekolmanının birçok nedeni vardır.YAŞA BAĞLI MAKULA DEJENERASYONU(Senil Makula Dejenerasyonu)YMD makulanm atrofisi veya dejenerasyonudur. Yaşlılarda merkezi görme kaybının sık nedenidir. Fundus bulguları tanısaldır; flöresem anjiografi tedavinin düzenlenmesine yardımcı olur. Tedavi laser fotokoagülasyonu v...
Devamını Oku Yorum Yap
Üveitler

Üveitler

İstanbul 26/09/2017 0
Üveit, üveal yolun (iris, silier cisim ve koroid) inflamasyonudur. Olguların çoğu idyopatiktir, bunun dışında farklı enfeksiyonlar ve sıklıkla otoimmun olan sistemik hastalıklar diğer nedenlerdir. Görme azalması, ağrı, fotofobi ve yüzen cisimler hastalığın belirtileridir. Tanı klinik olarak konur, laboratuar ve yardımcı testlerle desteklenir. Tedavi nedene bağlıdır; fakat tipik olarak topikal veya sistemik kortikosteroidler, sikloplejik-midriatik ilaçlar ve/veya kotrtikosteroid içerikli olmayan immunosupresifleri içerir, enfeksiyöz etkenler antimikrobiyal tedavi gerektirir.Uvea iltihabı, vitre...
Devamını Oku Yorum Yap
Katarakt

Katarakt

İstanbul 26/09/2017 0
(Gelişimsel veya konjenital katarakt için, bkz. s. 2446)Katarakt lensin konjenital veya dejeneratif opaklığıdır. Başlıca belirtisi aşamalı, ağrısız görme bulanıklığıdır. Tanı oftalmoskop ve yarık-lamba inceleme ile konur. Tedavisinde lens cerrahi olarak çıkarılır ve intraoküler lens konulur.Katarakt yaşlanma ile oluşur. Birçok insanda ek risk faktörleri olmamasına rağmen, travma (bazen yıllar sonra), sigara, alkol, X ışını, kızıl ötesi ışını, sistemik hastalık (örn; diabet), üveit, sistemik ilaçlar (örn; kortikosteroidler), ve UV ışınına maruz kalma, riski artırır. Bazı kataraktlar birçok scnd...
Devamını Oku Yorum Yap
Glokom

Glokom

İstanbul 26/09/2017 0
Glokomlar kısmen göz içi basınç (GİB) artışının neden olduğu ilerleyici optik sinir hasarı ile karakterize bir grup göz bozukluğudur. Glokom ABD’de ikinci en sık körlük nedenidir, siyahlarda ve İspanyol kökenli Amerikalılarda daha sıktır. Yaklaşık 3 milyon Amerikalı glokom hastasıdır, fakat sadece 1/2’si farkındadır. Glokom her hangi bir yaşta gelişebilir ancak >60 yaş insanlarda sıklığı 6 kat daha fazladır.Glokom açık açılı veya kapalı açılı (açı kapanması-bkz. TABLO 103-1) olarak sınıflanabilir. Açı, ön kamara periferindc kornea ve irisin birleşim yerinin oluşturduğu alanı kapsar (bkz. ŞEKİL...
Devamını Oku Yorum Yap
Kornea Hastalıkları

Kornea Hastalıkları

İstanbul 26/09/2017 0
Kornea, infeksiyöz olmayan inflamasyon, ülserasyon, mekanik ve çevresel hasara maruz kalabilir. İnfeksiyon (keratit) sıklıkla sekoııder bakteriyel kojonktivitle beraber olup virüs, bakteri, Acanthamoeba ya da funguslar nedeniyle olabilir. Ülserasyon genellikle keratitin ilerlemesine bağlıdır. Korneanın yarık-lamba olarak değerlendirilmesi ve bazen mikrobiyal çalışmalar gerekir.BÜLLÖZ KERATOPATİBüllöz keratopati kornea endotel hastalığı nedeniyle kornea epitelinde büllerin olmasıdır.Büllöz keratopatide kornea endotelinin normal dehidratasyon sağlama görevini sürdürememesi nedeniyle korneada öde...
Devamını Oku Yorum Yap
Konjonktiva Ve Sklera Hastalıkları

Konjonktiva Ve Sklera Hastalıkları

İstanbul 26/09/2017 0
Konjonktiva kapakların arka yüzünü (palpcbral veya tarsal konjonktiva) döşer, kapaklar ve göz küresi arasındaki boşluğa uzanır (fomiks konjonktivası) ve kendi etrafında katlanarak korneaya doğru uzanıp sklerayı örter (bulber konjonktiva). Konjonktiva gözyaşı film tabakasının devamlılığına yardım eder, gözü yabancı cisim ve enfeksiyonlardan korur.Sklera geniş, beyaz, sıkı bir bağ dokusudur, gözü kaplar ve şeklini korumasını sağlar. Önde sklera korneayla birleşir ve arkada meninkslerle biter ki burada optik sinir göz küresine girer.Episklera ince vasküler bir zardır, konjonktiva ve sklera arasın...
Devamını Oku Yorum Yap
Göz Kapağı Hastalıkları

Göz Kapağı Hastalıkları

İstanbul 26/09/2017 0
Sık kapak hastalıkları blefarit, blefarospazm, şalazyon, arpacık, entropiyon, ektropiyon, trikiazis ve tümörlerdir.BLEFARİTBlefarit kapak kenarının akut veya kronik inflamasyonudur. Semptom ve bulgular kaşıntı, yanma, kızarıklık ve ödemdir. Akut ülseratif blefarit genellikle topikal veya sistemik antibiyotiklerle tedavi edilir. Akut nonülseratif blefaritler bazen topikal kortikosteroidlerle tedavi edilir. Kronik hastalık tedavisi kapak hijyeni (seboreik blefarit), sıcak kompres (meibomian bez disfonksiyonu) ve gözyaşı damlalarını (seboreik blefarit, meibomian bez disfonksiyonu) içerir.Etyoloji...
Devamını Oku Yorum Yap
Kırma Kusuru

Kırma Kusuru

İstanbul 26/09/2017 0
Emetropik (normal kırıcılığa sahip) gözde, göze giren ışınlar kornea ve lens tarafından retina üzerinde odaklanırlar ve beyine iletilmek üzere net bir imaj oluşur. Lens, özellikle gençlerde elastiktir. Akomodasyon sırasında imajları uygun olarak odaklamak amacıyla siliyer kaslar lens şeklini ayarlar. Kırma kusurları, gözün imajları retina üzerine tam olarak düşürememesinden kaynaklanır ve bu görüntünün bulanıklaşmasına neden olur (bkz. ŞEKİL 99-1)Miyopide odak noktası retinanın önündedir çünkü ya kornea çok diktir ya da gözün aksiyel uzunluğu çok fazladır. Uzaktaki cisimler bulanık görünürken ...
Devamını Oku Yorum Yap
Göz Hastasına Yaklaşım

Göz Hastasına Yaklaşım

İstanbul 26/09/2017 0
Göz muayenesi standart bir oftalmoskopu içeren rutin donanım ile yapılabilir, ancak eksiksiz bir muayene özel donanım ve bir göz uzmanı tarafından değerlendirmeyi gerektirir. (Gözün yandan kesiti için bakınız ŞEKİL 98-1).ÖyküHikâye; yer, başlangıç hızı, süre, daha önce geçirilmiş gözle ilgili belirtiler, ağrının varlığı ve şekli, akıntı veya kızarıklık ve görmedeki değişiklikler hakkında bilgi sağlar. Huzursuz edici semptomlar görme azalması ve ağrının yanı sıra ışık çakmaları, uçuşmalar (tüm bu bulgular retina dekolmamna ait semptomlardır), çift görme ve periferik gönne kaybını içerir.Fizik m...
Devamını Oku Yorum Yap
Loading...
Loading...