En Çok Okunanlar
Romatizma Bitkisel Tedavi

Romatizma Bitkisel Tedavi

İstanbul 26/09/2017 0
Devamını Oku
Ms Hastalığı Nedir ?

Ms Hastalığı Nedir ?

İstanbul 26/09/2017 0
Devamını Oku
Beyin Tümörü Nedir ?

Beyin Tümörü Nedir ?

İstanbul 26/09/2017 0
Devamını Oku
Kanser Nedir ?

Kanser Nedir ?

İstanbul 26/09/2017 0
Devamını Oku
Çölyak Nedir ? Nasıl Tedavi Edilir ?

Çölyak Nedir ? Nasıl Tedavi Edilir ?

İstanbul 26/09/2017 0
Devamını Oku
Tiroid Hastalıkları

Tiroid Hastalıkları

İstanbul 26/09/2017 0
Devamını Oku
Transplantasyon

Transplantasyon

İstanbul 26/09/2017 0
Transplantlar, hastanın kendi dokusundan (otogrcft; örn. kemik ve deri grefileri), genetik olarak aynı (singeneik) donör dokudan (izogreft), genetik olarak ayrı donör dokudan (allogreft veya homogreft) veya nadiren farklı türlerden alınan greftlerden (heterogreft) oluşur. Transplante edilen doku; hücre (hematopoetik kök hücre (HSC), lenfosit ve pankreatik adacık hücre transplantları), bir organın bölümleri veya segmentlcri (karaciğer veya pulmoner lob transplantları ve deri greftleri) veya tüm organ (kalp transplantları) olabilir.Dokular, anatomik olarak normal bölgeye (ortotopik; örn. kalp tr...
Devamını Oku Yorum Yap
Allerjik Bozukluklar Ve Diğer Aşırı Duyarlık Bozuklukları

Allerjik Bozukluklar Ve Diğer Aşırı Duyarlık Bozuklukları

İstanbul 26/09/2017 0
Allerjik sorunlar ve diğer aşırı duyarlılık bozuklukları, yaralanma veya infeksiyon dışında kalan nedenlerle oluşan abartılı immün reaksiyonlarla ortaya çıkar.Gell ve Cooınbs sınıflaması, 4 tip aşırı duyarlık reaksiyonunu tanımlamaktadır. Aşırı duyarlık hastalıkları sıklıkla birden fazla tip reaksiyonu içermektedir.Tip I reaksiyonlar (erken aşırı duyarlılık reaksiyonları) IgE’ye bağlı gelişir. Antijen, dokudaki mast hücrelerine ve kandaki bazofîllere bağlı haldeki IgE’ye bağlanır. Bu sayede histamin, proteazlar, kemotaktik faktörler gibi önceden sentezlenmiş medyatörler salınır ve prostaglandi...
Devamını Oku Yorum Yap
İmmün Yetmezlik Hastalıkları

İmmün Yetmezlik Hastalıkları

İstanbul 26/09/2017 0
İmmün yetmezlik hastalıkları infeksiyona duyarlılığı arttırır. Sekonder veya primer olabilir; sekonder olan daha sıktır.Sekonder immün yetmezlikler: Sebepleri nonimmün sistemik hastalıklar (örn. diabet, beslenme yetersizliği. HIV infeksiyonları) ve immünosiipressif tedavilerdir (örn. kemoterapi. radyoterapi -bkz. TABLO I64-1). Sekonder immün yetmezlikler ayrıca kritik hastalığı olan, yaşlı veya hastanede yatan hastalarda da ortaya çıkabilir. Uzamış ciddî hastalık immün yanıtları bozabilir; eğer altta yatan hastalık düzelirse bozukluk genellikle düzelir, îmmünitede yaşla da bazı azalmalar meyda...
Devamını Oku Yorum Yap
İmmün Sistemin Biyolojisi

İmmün Sistemin Biyolojisi

İstanbul 26/09/2017 0
İmmün sistem kendinden olanı olmayandan ayırt eder ve potansiyel olarak zararlı olabilecek molekülleri ve hücreleri vücuttan temizler. İmmün sistem ayrıca, konağın kendi dokularından çıkan hücreleri de tanıma ve yok etme kapasitesine de sahiptir (bkz. s. 1153). İmmün sistem tarafından tanınabilen herhangi bir molekül antijen (Ag) olarak kabul edilir.İmmün sistemin yabancı antijenleri yok etmek üzere aktive olmasından önce vücudun dış savunma sistemleri devreye girer. Bunlar dışta keratinize epiderm, solunum sistemi, gastrointestiııal sistem (GİS) ve urogenital kanaldaki mukus ve mukus tarafınd...
Devamını Oku Yorum Yap
Loading...
Loading...