En Çok Okunanlar
Romatizma Bitkisel Tedavi

Romatizma Bitkisel Tedavi

İstanbul 26/09/2017 0
Devamını Oku
Ms Hastalığı Nedir ?

Ms Hastalığı Nedir ?

İstanbul 26/09/2017 0
Devamını Oku
Beyin Tümörü Nedir ?

Beyin Tümörü Nedir ?

İstanbul 26/09/2017 0
Devamını Oku
Kanser Nedir ?

Kanser Nedir ?

İstanbul 26/09/2017 0
Devamını Oku
Çölyak Nedir ? Nasıl Tedavi Edilir ?

Çölyak Nedir ? Nasıl Tedavi Edilir ?

İstanbul 26/09/2017 0
Devamını Oku
Tiroid Hastalıkları

Tiroid Hastalıkları

İstanbul 26/09/2017 0
Devamını Oku
Herpes Virüsler

Herpes Virüsler

İstanbul 26/09/2017 0
Sekiz tip herpes virüs insanları infekte eder (bkz. TABLO 189-1). Başlangıç infeksiyonundan sonra tüm herpes virüsler özgül konak hücrelerinde lateııt kalırlar ve zamanla aktive olurlar veya atılırlar. Herpes virüsler konak dışında uzun süre yaşamaz; bu nedenle varicella zoster virüs (VZV) aerosollc bulaşsa da bulaşma genellikle yakın temas gerektirir. Epstein-Barr virüs (EBV) ve Kaposi sarkomla ilişkili herpes virüs (KSIIV) diye de bilinen insan herpes virüs tip 8 (HHV-8) habasetle yakından ilişkilidir.İlaç TedavisiHerpes virüslere etkinliği olan ilaçlar asiklovir. sidofovir, famsiklovir, fom...
Devamını Oku Yorum Yap
Solunum Virüsleri

Solunum Virüsleri

İstanbul 26/09/2017 0
Viral infeksiyonlar sıklıkla üst veya alt solunum yolunu etkiler. Bu infeksiyonlar etken virüse (örn. influenza) göre sınıflanabilse de genellikle klinik olarak sendroma (örn. soğuk algınlığı, bronşiolit, krup) göre sınıflandırılır. Özgül patojenler sıklıkla karakteristik klinik bulgular (örn. rinovirüs ve soğuk algınlığı veya respiratuar sinsiyal virüs [RSV| oluşturur, her birinin herhangi bir viral solunum sendromuna yol açma kapasitesi vardır.Viral solunum hastalıklarının ağırlığı oldukça değişkendir, daha ağır hastalık daha çok yaşlılar ve bebeklerde görülür. Morbidité doğrudan viral infek...
Devamını Oku Yorum Yap
Virüsler

Virüsler

İstanbul 26/09/2017 0
Virüsler 0.02-0.03 pm arasında değişen en küçük parazitlerdir. Çoğalmak için tamamen hücrelere (bakteri, bitki veya hayvan) bağımlıdır. Virüsler protein ve bazen lipid yapısında bir dış kabuk ile RNA veya DNA yapısındaki nükleik asit çekirdeğinden oluşur. İnfeksiyon oluşabilmesi için virüs önce konak hücresine tutunur. Daha sonra viral DNA veya RNA dış kabuğundan ayrılır ve özel enzimler gerektiren bir işlemle konak hücresi içinde replike olur. Çoğu RNA virüsleri sitoplazmada nükleik asitlerini replike ederken, çoğu DNA virüsleri bunu çekirdekte yapar. Konak hücresi tipik olarak ölür, diğer ko...
Devamını Oku Yorum Yap
Bağırsak Dışı Protozonlar

Bağırsak Dışı Protozonlar

İstanbul 26/09/2017 0
Protozonlar tüm dünyada yaygın, hareketli, tek hücreli organizmalardır. Bunların çoğu artropod vektörlerle taşman bağırsak dışı infeksiyonlara neden olur. Bunlar Afrika tripanozomiyazı, Chagas hastalığı, leşmaniyaz ve sıtmadır. Toksoplazmoz kontamine besinlerle bulaşır. Serbest yaşayan amipler su ve toprakla temasla edinilir.AFRİKA TRİPANOSOMİYAZ(Afrika Uyku Hastalığı)Afrika tripanosomiyaz çeçe sineğinin ısırmasıyla bulaşan Trypanosomacinsi protozoonun neden olduğu enfeksiyondur. Belirtiler deri lezyonlan, aralıklı ateş, baş ağrısı, titreme, geçici ödem, genel lenfadenopati ve sıklıkla ölümcül...
Devamını Oku Yorum Yap
Bağırsak Protozonları

Bağırsak Protozonları

İstanbul 26/09/2017 0
En önemli bağırsak protozon patojenler Entamoeba histolytica, Cryptosporiumsp, Giardia lamhlia, Isospora belli, Cyclospora cayetensis ve Microsporidia ailesinin üyeleridir. Bağırsakta çok sayıda patojenik ve patojenik olmayan saprofit organizmalar bulunabilir. Bağırsak dışı protozon infeksiyonları diğer bölümlerde: ekstraintestinal protozoal hastalıklar (sıtma, babesiyoz, leşnraniyaz, toksoplazmoz, tripanosomiyaz) Blm. 186, ııematodlar Blm. 182, trematodlar bl. 183 ve şeritler Blm. I84’de anlatılmıştır.Bağırsak pıotozonlar fekal-oral yolla geçer, böylece enfeksiyon sanitasyon koşullarının yete...
Devamını Oku Yorum Yap
Sestodlar (Şeritler)

Sestodlar (Şeritler)

İstanbul 26/09/2017 0
Bütün şeritlerin (sestodlar) döngülerinin 3 evresi vardır; yumurta, larva ve erişkin. Erişkinler memeli etobur son konaklarının bağırsağında yaşarlar. İnsanı infekte eden pek çok erişkin şerit ara konaklarından sonra isimlendirilir; balık şeriti (Diphyllobothrium latam), sığır şeriti (Taenia saginata) ve domuz şeriti (Taenia solium). Dışkıyla çevreye atılan yumurtalar ara bir konak tarafından yenir (tipik olarak başka bir tür) ve bunun içinde larvalar oluşur, dolaşıma girer ve kas içinde veya başka bir organda kistle çevrilir. Ara konak yendiğinde, asıl konak bağırsağında döngüyü başlatarak er...
Devamını Oku Yorum Yap
Trematodlar (Yapraksı Solucanlar)

Trematodlar (Yapraksı Solucanlar)

İstanbul 26/09/2017 0
Trematodlar damarları, Gİ kanal, akciğerler veya karaciğeri infekte eden parazitik yassı solucanlardır. Sıklıkla tuttukları organ sistemine bağlı sınıflandırılır. Schistosoma sp Gİ veya GÜ sistemlerin damar yapılarını; Fasciolopsis buski, Heterophyes heterophyes ve ilişkili organizmalar Gİ kanal lütncninin; Clonorchis sinensis, Fasciola hepatica ve Opisthorchis sp karaciğeri ve Paragonimus westermani ve ilişkili türler akciğerler vc MSS gibi diğer organları tutar.KLONORKİYAZ(Oriyantal Karaciğer Trcmatod İnfeksiyonu)Klonorkiyaz karaciğer trematodu olan Clornoıchis sinensis'in neden olduğu infek...
Devamını Oku Yorum Yap
Nematodlar (Yuvarlak Solucanlar)

Nematodlar (Yuvarlak Solucanlar)

İstanbul 26/09/2017 0
Nematodlar boyu 1 mm ile neredeyse 1 m arasında olan segmentsiz silindir biçiminde solucanlardır. Ncmatodların vücut boşluğu olması şeritler ve sülüklerden ayırt edilmesini sağlar. Türüne göre nematodun yaşam siklüsündeki farklı evreler insanlar için infeksiyözdür. Yüz milyonlarca insan nematodlarla infekte olur, bunların en sık olanı Ascaris, kancalı solucanlar ve Trichuris'tir.ANJİYOSTRONGİLİYAZAnjiyostrongilliyaz Angiostrongylus cinsi solucanların larvalarının neden olduğu infeksiyondur; infekte ettiği bölgeye bağlı olarak bağırsak belirtileri veya eozinofilik menenjit meydana gelir.Angiost...
Devamını Oku Yorum Yap
Parazitik İnfeksiyonlara Yaklaşım

Parazitik İnfeksiyonlara Yaklaşım

İstanbul 26/09/2017 0
Parazitik infeksiyonlar tüm dünyada önemli derecede morbidité ve mortaliteden sorumludur. Orta ve Güney Amerika, Afrika ve Asya'da yaygındır. Avustralya, Kanada, Avrupa. Japonya, Yeni Zellanda ve ABD’de daha seyrektir. Daha çok gelişmekte olan ülkelerde yaşayanlarda görülse de sanayileşmiş ülkelerdeki göçmenler ve eııdemik bölgelere yolculuk yapıp dönen kişilerde ve bazen hatta yolculuk yapmamış özellikle AİDS’li kişiler ve diğer bağışıklığı baskılanmış kişilerde görülür.Çoğu parazitik infeksiyon yiyecek ve suyun fekal kontaminasyonuyla yayılır. Sanitasyon ve hijyenin az olduğu fakir bölgelerd...
Devamını Oku Yorum Yap
Mantarlar

Mantarlar

İstanbul 26/09/2017 0
Çoğu mantar fırsatçıdır ve zayıflamış konak hariç genellikle patojenik değildir. AİDS, azotemi. diyabet, bronşiektazi, amfizem. Tbc. lenfoma. lösemi, diğer hematolojik kanserler, yanıklar ve koıtikosteroid. immünosiipresif veya antimetabolit tedavisi olanlar için bağışıklık zayıflaması nedenlerdir. Kandidiyaz, aspergilloz, mukormikoz (zigomikoz) ve nokardiyoz tipik fırsatçı sistemik mantar infcksiyonlarıdır (mikozlar). Sistemik mikozlar ağır immiinyetersiz hastaları etkileyerek sıklıkla hızlı ilerleyen pnömoni, fungemi veya ekstrapulmoner yayılmanın bulgularıyla akut başlar. Derinin (bkz. s. 9...
Devamını Oku Yorum Yap
Mikobakteriler

Mikobakteriler

İstanbul 26/09/2017 0
Mikobakteriler aside dirençli (yani, karbolfuksin ile boyandıktan sonra asitle dekolorizasyona dirençli) özelliklerinden sorumlu karmaşık, yağdan zengin hücre kılıfı olan, yavaş üreyen, aerobik basillerdir. En sık mikobakleriyel infeksiyon tüberkülozdur; diğerleri lepra ve Mycobacterium aviumkompleksin neden olduğu farklı hastalıklardır.TÜBERKÜLOZ(Périnatal Tüberküloza da s. 2338?e bkz.)Tüberküloz kronik, ilk infeksiyonu takiben latent bir süreçten sonra ilerleyen bir infeksiyondur. Daha çok akciğerlerde meydana gelir. Pulmoner belirtileri öksürük, göğüs ağrısı ve dispnedir. Tanı balgam kültür...
Devamını Oku Yorum Yap
Anaerobik Bakteriler

Anaerobik Bakteriler

İstanbul 26/09/2017 0
Anaerobik bakteriler 02’ye toleranslı değildir, nekrotik, devaskülarize doku gibi düşük oksidasyon-rcdüksiyon potansiyeline sahip bölgelerde çoğalır. Mikroaerofilik organizmalar düşük 02 konsantrasyonuna toleraııslıdır fakat anaerobik ortamda ve >%10 C02 olan havada daha iyi ürer. Anaerobik organizmalar kesin veya orta anaerobik olarak sınıflanabilir (örn. %0.5 02’ye dayanıksız veya %2-8 02’ye dayanıklılar). Fakültatif anacroblar 02’i tolere eder fakat yokluğunda da ürer. İnsanlarda anaerobik organizmalar normal florada yer alır (özellikle GÎ yol, ağız ve vajina) fakat steril alana girdiklerin...
Devamını Oku Yorum Yap
Riketsiyalar Ve İlişkili Organizmalar

Riketsiyalar Ve İlişkili Organizmalar

İstanbul 26/09/2017 0
Riketsiyal hastalıklar (riketsiyöz) ve ilişkili hastalıklar (ehrlihiyoz, Q ateşi) bir grup gramnegatif, zorunlu hücre içi kokobasillerin neden olduğu hastalıklardır. Çoğunun vektörü artropodlardır. Belirtiler genellikle ciddi baş ağrısının eşlik ettiği ani ateş, halsizlik, bitkinlik ve çoğu olguda karateristik bir döküntüdür. Tanı kliniktir, immünofluoresan veya PZR ile doğrulanır. Tedavide tetrasiklin veya kloramfenikol kullanılır.Riketsiyalar üremek için canlı hücreye gereksinim duysalar da, gerçek bakterilerdir çünkü metobolik enzimleri ve hücre duvarları vardır, O2 kullanırlar ve antibiyot...
Devamını Oku Yorum Yap
Klamidya Ve Mikoplazmalar Klamidya

Klamidya Ve Mikoplazmalar Klamidya

İstanbul 26/09/2017 0
Chlamydia'nm 3 türü insanda cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve pnömoniler. Çoğu azitromisin, doksisiklin ve bazı fluorokinolonlara duyarlıdır.Klamidyalar hareketsiz, zorunlu olarak hücre içi organizmalardır. Hücresi olan bir konağa ihtiyaç duyması nedeniyle önceleri virüs olduğu düşünülse de bakteri oldukları bilinmektedir.Üç türü insanda hastalığa neden olur: Chlamydia trachomatis, Chlamydophila (önceleri Chlamydia) pneumoniaeve Chlamydophila (önceleri Chlamydia) psittaci.C. trachomatis'in 18 immünolojik serotipi vardır. Serotip A, B, Ba ve C trahomaya ve inklüzyon konjonktivitine: D'den K’y...
Devamını Oku Yorum Yap
Neisserialar

Neisserialar

İstanbul 26/09/2017 0
Tümü de patojenik 5 cinsten oluşan aerobik gram-negatif koklar Neisseriaceae ailesine aittir: Acinetobacter, Kingella, Moraxella(2 altcins Moraxellave Branhamella), Neisseriave Oligella. Bunlardan Neisseriaen önemli insan patojenidir. N. meningitidisve N. gonorrhoeae.Çok sayıda saprofitik Neisseriasıklıkla orofarenks, vajina veya kolonda yaşar fakat nadiren insanda hastalığa neden olur. Moraxella catarrhalisçocuklarda otitis media ve sinüzite neden olur. Yarım düzineden fazla diğer Moraxellasp ve ilişkili Kingella kingaeMSS, solunum yolu, idrar yolu, endokardium, kemik ve eklem infeksiyonların...
Devamını Oku Yorum Yap
Spiroketler

Spiroketler

İstanbul 26/09/2017 0
Spiroket ailesi helikal şekilli bakterilerden farklıdır. Rutin mikroskopide görülmek için çok incedirler fakat karanlık saha mikroskopisi kullanılarak görülebilir. 3 cinsi vardır: Treponema, Leptospirave Borrelia.BEJEL, PİNTA VE YAWSBejel, pinta ve yaws (endemik treponematoz) kronik, tropikal, cinsel olmayan vücutteması ile yayılan spiroket infeksiyonlarıdır. Bejelin belirtileri mukoz ve mukokütanöz lezyonları takiben kemik ve deri gomlarıdır. Pinta lezyonları dermişle sınırlıdır. Tanı klinik ve epidemiyolojiktir. Tedavi penisilinledir.Treponema pallidumalttür endemicum (bejel), T.pallidum alt...
Devamını Oku Yorum Yap
Gram-Negatif Basiller

Gram-Negatif Basiller

İstanbul 26/09/2017 0
Gram-negatif basiller çok sayıda hastalıktan sorumludur. Bazıları normal bağırsak florasında saprofit organizma olarak bulunur. Saprofit ile birlikte hayvandan veya çevreden kaynaklanan diğerleri hastalıklara neden olabilir. Gram-negatif basiller ÜSÎ’leri, ishal, peritonit ve kan dolaşımı infeksiyonlarına neden olabilir. Veba, kolera ve tifo nadir fakat ciddi gram-negatif infeksiyonlardır.BARTONELLA İNFEKSİYONLARIBartonellasp daha önce Rickettsiae olarak sınıflanmış gram-negatif bakterilerdir. Çok sayıda sık olmayan hastalığa neden olur: kedi tırmığı hastalığı, akut Cebri! anemi, kronik kütanö...
Devamını Oku Yorum Yap
Gram-Pozitif Basiller

Gram-Pozitif Basiller

İstanbul 26/09/2017 0
Gram-pozitif basiller antraks, difteri, erizipelotrikoz, listeryoz ve nokardiyoz yaparlar. Antraks ve difterinin ciddi belirtileri organizmanın ürettiği güçlü toksinlere bağlıdır.ANTRAKS (ŞARBON)Antraks toksin üreten, kapsüllü, fakültatif anaerob olan Bacillus anthracis tarafından oluşturulur. Antraks infekte hayvanla veya hayvan ürünleriyle temas eden, insana geçebilen sıklıkla, ölümcül bir hayvan hastalığıdır. Solunum infeksiyonu daha az sıktır; orofarenjeal, menenjial ve Gİ infeksiyonlar nadirdir. İnhalasyon ve Gİ infeksiyonlar, özgül olmayan lokal belirtilerin günler içinde ağır semptomati...
Devamını Oku Yorum Yap
Gram-Pozitif Koklar

Gram-Pozitif Koklar

İstanbul 26/09/2017 0
Çoğu gram-pozitif kok saprofit organizmalardır ve sadece normalde steril alana girmeye fırsat bulduğunda infeksiyona neden olur. Deri infeksivonlarının en sık nedenidirler ve pnömoni ve septiseminin sık nedenlerindendir. Genellikle çok sayıda antibiyotiğe duyarlı olmalarına rağmen bazı suşlar mevcut her antimikrobiyale direnç geliştirmiştir.PNÖMOKOKSİK İNFEKSİYONLARStreptococcus pneumoniae(pnömokok) grampozitif, aerobik, kapsüllü bir diplokoktur. ABD’de pnömokoksik infeksiyonlar her yıl 7 milyon otitis media, 500.000 pnömoni olgusu, 3000 menenjit ve 40.000 ölüme neden olur. Tanı Gram boyama ve...
Devamını Oku Yorum Yap
Bakteriler Ve Antibakteriyel İlaçlar

Bakteriler Ve Antibakteriyel İlaçlar

İstanbul 26/09/2017 0
Bakteriler sirküler çift sarmallı DNA ve (Mycoplasmasp hariç) hücre duvarından oluşur. Sadece çok az sayıdaki bakteri insan patojenidir. Bakteriler morfoloji dahil pek çok kritere göre sınıflanır (TABLO 170-1 ’e bkz.). Silindirik (basiller). küresel (koklar) veya spiral (spiroketler) olabilirler. Az sayıda kok, daha fazla basil en çok da spiroketler hareketlidir. Gram-pozitif bakteriler iyot fiksasyonu ve alkol dekolorizasyonu sonrası kristal viyolc tutarlar, ancak Gram-negatifler tutmazlar. Gram-negatiflerin lipopolisakkarit (endotoksin) taşıyan ek bir dış zarı vardır. Bakteriler onları fagos...
Devamını Oku Yorum Yap
Bağışıklama

Bağışıklama

İstanbul 26/09/2017 0
Bağışıklık aktif olarak antijenler (aşılar, toksoid) veya pasif olarak antikorların (örn. immünglobulinler. antitoksinler) kullanımıyla sağlanır. Toksoid, toksik olmayan ancak hala antikor yapımını uyaran modifiye bakteriyel toksindir. Aşı, patojeııliği alınmış bakterinin veya virüsün tam (canlı veya inaktive) veya bir parçasının süspansiyonudur. TABLO 169-l’de ABD'de mevcut olan aşılar sıralanmıştır.Aşılar her zaman prospektüsünde önerildiği gibi uygulanmalıdır; ancak bir doz serisi arasındaki süre etki kaybı olmadan uzatılabilir. İnjeksiyon bebeklere ve küçük çocuklara orta baldıra ve erişki...
Devamını Oku Yorum Yap
İnfeksiyün Hastalıklarının Laboratuvar Tanısı

İnfeksiyün Hastalıklarının Laboratuvar Tanısı

İstanbul 26/09/2017 0
Laboratuvar testleri organizmayı doğrudan (örn. mikroskop kullanarak görsel olarak veya kültürde üremesiyle) veya iııdirekt olarak (örn. organizmaya karşı antikorları saptayarak) isimlendirebilir. Testlerin genel tipleri mikroskopi, kültür, immünolojik testler (lateks aglütinasyon, enzim immünoassay. Western blot, presipitasyon testleri ve kompleman fiksasyon testleri gibi aglütinasyon testleri) ve nükleik asit temelli ve nükleik asit bazlı olmayan tanımlama yöntemleri tanımlayabilir. Kültür normalde organizmaların tanımlanmasında altın standarttır, ancak sonuçlar günler veya haftalarca çıkmay...
Devamını Oku Yorum Yap
İnfeksiyon Hastalıklarının Biyolojisi

İnfeksiyon Hastalıklarının Biyolojisi

İstanbul 26/09/2017 0
Sağlıklı bir insan kendisini genellikle hastalık yapma kapasitesi olan mikroorganizmalar olarak tanımlanan patojenlerden koruyan mikrobiyal flora ile uyum içinde yaşar. Mikrobiyal flora, daha çok bakteriler ve mantarlardan oluşan ve bozulduğunda kendisini hızla yenileyen normal yerleşik flora ve saatler veya haftalarca kolonize olabilen ancak kalıcı olarak yerleşmeyen geçici floradan oluşur. Normal floradaki organizmalar nadiren ve özellikle savunma bozulduğunda hastalığa neden olabilir.Vücut bölgesinin hangi mikroorganizma ile kolonize olacağını tropizm veya doku çekimi belirler. Nonnal flora...
Devamını Oku Yorum Yap
Loading...
Loading...