En Çok Okunanlar
Romatizma Bitkisel Tedavi

Romatizma Bitkisel Tedavi

İstanbul 26/09/2017 0
Devamını Oku
Ms Hastalığı Nedir ?

Ms Hastalığı Nedir ?

İstanbul 26/09/2017 0
Devamını Oku
Beyin Tümörü Nedir ?

Beyin Tümörü Nedir ?

İstanbul 26/09/2017 0
Devamını Oku
Kanser Nedir ?

Kanser Nedir ?

İstanbul 26/09/2017 0
Devamını Oku
Çölyak Nedir ? Nasıl Tedavi Edilir ?

Çölyak Nedir ? Nasıl Tedavi Edilir ?

İstanbul 26/09/2017 0
Devamını Oku
Tiroid Hastalıkları

Tiroid Hastalıkları

İstanbul 26/09/2017 0
Devamını Oku
Kalp Tümörleri

Kalp Tümörleri

İstanbul 26/09/2017 0
Kalp tümörleri birincil (selim veya habis) veya metastatik (habis) olabilir. Birincil selim bir tümör olan miksoma en sık görülen tümör tipidir. Kalp tümörleri herhangi bir kalp dokusundan gelişebilir; kapak veya içe akım yolu obstrüksiyonuna, tromboemboliye, ritim bozukluklarına veya perikard bozukluklarına neden olabilirler. Tanı ekokardiyografi sonrası alman biyopsi ile konulur. Selim tümörlerin tedavisi genellikle cerrahi rezeksiyondur; yineleme sıktır. Metastatik habis tümörlerin tedavisi tümör tipine ve orijinine bağlıdır; prognoz genellikle kötüdür.Birincil kalp tümörleri otopsi yapılan...
Devamını Oku Yorum Yap
Spor Ve Kalp

Spor Ve Kalp

İstanbul 26/09/2017 0
Genel olarak egzersiz ve atletizm çalışmalarının önemli kalp damar yararı vardır ama bazı durumlarda istenmeyen sonuçları olabilmektedir.ATLETLERDE ANİ KALP ÖLÜMÜGenç atletler arasında 1/200 000 oranında ani ventrikül taşikardisi veya fibrillasyon geliştiği ve egzersiz sırasında aniden kaybedildiği tahmin edilmektedir. Erkekler 9 kat daha sıklıkla etkilenmektedir; ABD’de basketbol ve Amerikan futbolu ve Avrupa’da futbol sporcuları en yüksek risk altında olabilir.Genç atletlerde ani kalp ölümünün birçok nedeni (bkz. TABLO 82-1) olabilir ama en sık görüleni tanımlanmamış hipertrofik kardiyomiyop...
Devamını Oku Yorum Yap
Periferik Venöz Ve Lenfatik Bozukluklar

Periferik Venöz Ve Lenfatik Bozukluklar

İstanbul 26/09/2017 0
Venöz ve lenfatik bozukluklar genellikle akımın bozulması, anormal damar genişlemesi ya da her ikisini de içerir.DERİN VEN TROMBOZUDerin ven trombozu (DVT), bir ekstremitenin venlerinde (genellikle baldır ya da uyluk) ya da pelvisin derin venlerinden birinde kan pıhtılaşmasıdır. DVT, pulmoner embolinin birincil nedenidir. DVT, venöz dönüşü bozan, endotel hasarına ya da hiperkoagulabiliteye neden olan durumlar sonucu ortaya çıkar. DVT, belirtisiz olabilir ya da ağrıya ve ekstremitede şişmeye neden olabilir. Tanı, öykü, fizik muayene ve duplex ultrasonografi ile DDimer ve gerekli olduğunda diğer...
Devamını Oku Yorum Yap
Periferik Arter Bozuklukları

Periferik Arter Bozuklukları

İstanbul 26/09/2017 0
Periferik arter bozuklukları arasında akrosiyanoz, eritromelalji, fibromüsküler displazi, periferik arler anevrizması, periferik arter hastalığı (ateroskleroz nedeniyle oluşur), Raynaud fenomeni ve tromboanjitis obliterans bulunmaktadır.AKROSİYANOZAkrosiyanoz, derinin küçük damarlarının soğuk nedeniyle vazospazmı sonucu ellerin, ayakların ya da yüzün süreğen, ağrısız, simetrik siyanozudur.Akrosiyanoz, daha çok kadınlarda görülür, tıkayıcı arter hastalığı ile ilişkili değildir. Parmaklar ve eller ya da ayaklar sürekli soğuk ve mavimsidir, aşırı terler ve şişebilir. Raynaud fenomeninin aksine ak...
Devamını Oku Yorum Yap
Aort Ve Dallarının Hastalıkları

Aort Ve Dallarının Hastalıkları

İstanbul 26/09/2017 0
Aort, sol ventrikülden, aort kapağının üstünden (aort kökü) çıkar, yukarı (çıkan torasik aort) birinci aort dalına doğru (brakiyosefalik veya innominat arter) ilerler, kalbin arkasında bir kavis oluşturur (arkus aortus), sonrasında sol subklavyen arterin distalinde aşağı doğru dönerek (inen aort) toraks ve abdomende (abdominal aort) ilerler. Abdominal aort 2 ortak iliyak arterlere bölünerek sonlanır.ANEVRİZMALARAnevrizmalar, arter duvarındaki zayıflıklara bağlı duvarın anormal genişlemesidir. Sık görülen nedenleri arasında hipertansiyon, ateroskleroz, infeksiyon, travma ve kalıtsal veya edinse...
Devamını Oku Yorum Yap
Perikardit

Perikardit

İstanbul 26/09/2017 0
Perikardit, perikardın inflamasyonudur, sıklıkla birlikte sıvı birikimi görülür. Perikardit birçok bozukluğa bağlı (örn. infeksiyon, Mİ, travma, tümörler, metabolik bozukluklar) ortaya çıkabilse de genellikle idiyopatiktir. Görülen belirtiler arasında göğüs ağrısı veya göğüste darlık hissi vardır, bu yakınmalar sıklıkla derin inspiryumla kötüleşir. Kalp debisi büyük oranda azalabilir. Tanı belirtilere, sürtünme sesine, EKG değişikliklerine, göğüs radyografisinde veya ekokardiyogramda perikard içinde sıvı birikimine dair bulguların tespit edilmesine dayanılarak konur. Perikarditin nedeninin bel...
Devamını Oku Yorum Yap
Endokardit

Endokardit

İstanbul 26/09/2017 0
Endokardit genellikle endokardiyumun infeksiyonunu belirler (yani infektif endokardit). Terim, oluşan steril trombosit ve fibrin trombüslerinin kalp kapaklarında ve komşu endokardiyumda oluşturduğu infektif olmayan endokarditi de içerebilir. İnfektif olmayan endokardit bazen infektif endokardite yol açabilir. Her ikisi de embolizasyon ve kalp fonksiyon bozukluğu ile sonuçlanabilir.İNFEKTİF ENDOKARDİTİnfektif endokardit endokardiyumun genellikle bakterilerle (sıklıkla, streptokoklar ve stafilokoklarla) veya mantarlarla oluşan infeksiyonudur. Ateş, kalp üfürümleri, peteşi, anemi, emboli fenomeni...
Devamını Oku Yorum Yap
Kapak Hastalıkları

Kapak Hastalıkları

İstanbul 26/09/2017 0
Kalp kapaklarının herhangi birinde, belirtiler gelişmeden çok önce hemodinamik değişikliklere neden olan darlık veya yetersizlik gelişebilir.Sıklıkla darlık veya yetersizlik kapaklarda tek başına gelişir, ama birden fazla kapak hastalığı birlikte olabilir.Tedavi hastalığın ciddiyetine bağlıdır ama genellikle kateter destekli valvuloplasti (ör, perkütan balon kommissurotomi, valvotomi) veya cerrahi girişimi (ör, cerrahi kommissurotomi, kapak onarınıı, kapak değişimi) içerir. İki çeşit kalp protezi kullanılmaktadır: biyoprotez (domuz dokusu) ve mekanik (metal).Geleneksel olarak, mekanik kapak 65...
Devamını Oku Yorum Yap
Ritim Ve İleti Bozuklukları

Ritim Ve İleti Bozuklukları

İstanbul 26/09/2017 0
Normal kalpte atımlar, benzeri olmayan elektriksel özelliklere sahip miyositler tarafından üretilen ve iletilen elektriksel uyarıların organize miyokard kasılmalarını tetiklemesine bağlı olarak, düzenli ve eş güdiim içinde gelişir. Ritim ve iletim bozuklukları bu elektriksel uyarıların üretilmesinde, iletilmesinde ya da her ikisinde birden gelişen anormallikler sonucu ortaya çıkar.Yapısal (ör., aksesuar AV bağlantısı) veya fonksiyonel (ör., kalıtsal iyon kanalı patolojileri) doğumsal anormallikler dahil olmak üzere, herhangi bir kalp bozukluğu ritmin bozulmasına neden olabilir. Ritim bozukluğu...
Devamını Oku Yorum Yap
Kalp Yetersizliği Ve Kardiyomiyopatiler

Kalp Yetersizliği Ve Kardiyomiyopatiler

İstanbul 26/09/2017 0
Kalp yetersizliği, genel olarak kalbin pompalama fonksiyonundaki bir değişikliğe eşlik eden nefes almada sıkıntı ve bitkinlik gibi tipik bulgular ya da belirtiler olarak tanımlanmaktadır. Kardiyomiyopati, kalp kasının hastalığı için kullanılan genel bir terimdir. Birkaç çeşidi bulunmaktadır iskemik, hipertansif, dilate, hipertrofik, infiltratif ve restriktif ve bunlardan herhangi birisi kalp yetersizliği ile sonuçlanabilmcktcdir.KALP YETERSİZLİĞİ(Konjeslif kalp yetersizliği) (Çocuklardaki kalp yetersizliği için bkz. s. 2405)Kalp yetersizliği bir ventrikül fonksiyon bozukluğu sendromudur. Sol v...
Devamını Oku Yorum Yap
Koroner Arter Hastalığı

Koroner Arter Hastalığı

İstanbul 26/09/2017 0
Koroner arterlerdeki kan akışının, en sık ateromalar tarafından olmak üzere bozulduğu bir sağlık sorunu olan koroner kalp hastalığı klinikte kendisini sessiz iskemi, angina pektoris, akut koroner sendromlar (kararsız angina, miyokard infarktüsü) ve ani kalp ölümü şeklinde gösterebilir. Tanı; belirtilerle, EKG bulgularıyla, stres testiyle ve bazen de koroner anjiyografiyle konur. Bu hastalıktan korunabilmek için, düzeltilebilen risk faktörlerinde (örn., hiperkolesterolemi, fiziksel inaktivite, sigara bağımlılığı) olumlu değişiklikler yapılması gerekir. Tedavide, iskeminin azaltılması ve koroner...
Devamını Oku Yorum Yap
Arteriyoskleroz

Arteriyoskleroz

İstanbul 26/09/2017 0
Arteriyoskleroz, arter duvarının kalınlaşmasına ve esnekliğini kaybetmesine neden olan çeşitli hastalıkların ortak adıdır. Arteriyosklerozun en sık karşılaşılan tipi olan ateroskleroz; koroner arter hastalığına ve serebrovasküler hastalıklara neden olduğundan, aynı zamanda en ciddi arleriyoskleroz tipidir. Arteriyoloskleroz ve Mönckeberg arteriyosklerozu, ateromlu olmayan arteriyoskleroz tiplcrindendir.ATEROSKLEROZAteroskleroz, orta ve büyük boy arterlerin intima tabakalarında yer yer plaklar gelişmesidir; aterom adı verilen bu plaklar lipidler, inflamasyon hücreleri, düz kas hücreleri ve bağ ...
Devamını Oku Yorum Yap
Arteryel Hipertansiyon

Arteryel Hipertansiyon

İstanbul 26/09/2017 0
Hipertansiyon; dinlenme sırasındaki sistol kan basıncının sürekli olarak > 140 mm Hg veya diyastol kan basıncının devamlı > 90 mm Hg olarak ölçülmesi ya da her iki ölçüm sonuçlarının sürekli şekilde bu değerlerde bulunmasıdır. Bilinen herhangi bir nedeni olmayan (birincil; önceki adıyla esansiyel) hipertansiyon, en sık karşılaşılan hipertansiyon tipidir; ortaya konulan bir nedene bağlı (ikincil) hipertansiyon ise genel olarak böbrek hastalığının sonucudur. Hipertansiyon fazlasıyla şiddetleninceye veya uzun süredir oluncaya kadar genellikle hiçbir belirti vermez. Hipertansiyon tanısı, sfigmoman...
Devamını Oku Yorum Yap
Kalp ve Damar Testleri ve Girişimleri

Kalp ve Damar Testleri ve Girişimleri

İstanbul 26/09/2017 0
İnvaziv ve invaziv olmayan çok sayıda test, kalbin yapısı ve fonksiyonu konusunda önemli bilgi verebilir (bkz. TABLO 70-1). Belirli invaziv tanı testleri sırasında tedavi de olasıdır; örneğin kalp katcterizasyonu sırasında perkütaıı koroner girişim; elektrofızyoloji testleri sırasında radyofrekans ablasyoııu uygulanabilir.KALP KATETERİZASYONUKalp katcterizasyonu, periferik bir arterden veya venden girilen bir kateterin. kalp odacıklarına ve koroner arterlere ilerletilmesidir. Anjiyografi, intravasküler ultrasonografi, kalp debisinin ölçülmesi, endomiyokard biyopsisi ve miyokard metabolizmasını...
Devamını Oku Yorum Yap
Kalp Hastasına Yaklaşım

Kalp Hastasına Yaklaşım

İstanbul 26/09/2017 0
Belirtiler ya da fizik muayene bulgulan, hastada bir kalp damar hastalığı olduğunu düşündürebilir. Doğrulama için genellikle, seçilmiş bazı invaziv ve invaziv olmayan testlere başvurulur (bkz. Bölüm 70, s. 589).ÖyküEksiksiz bir öykü alınması, önemlidir; bu bilgiler testlerle elde edilemez. Koroner arter hastalığı, sistemik hipertansiyon, biküspil aort kapağı, hipeıtrofik kardiyomiyopati, mitral kapak sarkması gibi birçok kalp hastalığı kalıtımsal olabildiğinden, hastanın soy geçmişi de öğrenilmelidir.Göğüs ağrısı veya göğüsle sıkıntı hissi, dispne (bkz. s. 357), dermansızlık, bitkinlik, çarpın...
Devamını Oku Yorum Yap
Loading...
Loading...