En Çok Okunanlar
Romatizma Bitkisel Tedavi

Romatizma Bitkisel Tedavi

İstanbul 26/09/2017 0
Devamını Oku
Ms Hastalığı Nedir ?

Ms Hastalığı Nedir ?

İstanbul 26/09/2017 0
Devamını Oku
Beyin Tümörü Nedir ?

Beyin Tümörü Nedir ?

İstanbul 26/09/2017 0
Devamını Oku
Kanser Nedir ?

Kanser Nedir ?

İstanbul 26/09/2017 0
Devamını Oku
Çölyak Nedir ? Nasıl Tedavi Edilir ?

Çölyak Nedir ? Nasıl Tedavi Edilir ?

İstanbul 26/09/2017 0
Devamını Oku
Tiroid Hastalıkları

Tiroid Hastalıkları

İstanbul 26/09/2017 0
Devamını Oku
Safra Kesesi ve Safra Yolları Bozuklukları

Safra Kesesi ve Safra Yolları Bozuklukları

İstanbul 26/09/2017 0
body p { color: #000; }Safranın OluşumuKaraciğerde her gün yaklaşık 500-600 ml safra üretilir. Safra öncelikli olarak su, elekrolitler, safra tuzları, çoğu lesitin olmak üzere fosfolipidler, kolesterol, bilirubin ve ilaçlar, ilaç metabolitleri, gastrointestinal fonksiyonu düzenleyen proteinler gibi diğer endojen ya da sindirim ürünlerinden oluşur. Safra plazma ile aynı osmolaritededir. Bilirubin yaşlanmış eritrositlerden kaynaklanan hem’in yıkım ürünüdür. Safra tuzları ya da diğer adıyla safra asitlerinin oluşumu, özellikle su ve sodyum olmak üzere diğer safra bileşenlerinin sekresyonunu indük...
Devamını Oku Yorum Yap
Karaciğer Kitleleri ve Granülomlar

Karaciğer Kitleleri ve Granülomlar

İstanbul 26/09/2017 0
body p { color: #000; }Karaciğerde tesbit edilen kitleler; kistler, selim tümörler, primer karaciğer kanserleri ve metastatik karaciğer hastalığıdır.KARACİĞER KİSTLERİİzole kistler çoğunlukla USG ve BT çekimlerinde tesadüfen tespit edilir. Bu kistler genellikle asemptomatiktir ve klinik önemleri yoktur. Nadir görülen bir hastalık olan konjenital polikistik karaciğerin çoğunlukla polikistik böbrek hastalığı ve diğer organlardaki kistlerle ilişkisi vardır. Erişkinde ilerleyici ve kimi zaman masif hepatomegaliye sebep olur. Yine de hepatosellüler fonksiyon korunur ve portal hipertansiyon gelişmez...
Devamını Oku Yorum Yap
Vasküler Bozukluklar

Vasküler Bozukluklar

İstanbul 26/09/2017 0
body p { color: #000; }Karaciğer kan akımının 2/3’ü besinden zengin kan taşıyan portal ven, kalan 1/3’ü ise oksijenden zengin kan taşıyan hepatik arter tarafından sağlanır, venöz kanı hepatik ven taşır. Portal venin kan akımının arttığı zamanlarda hepatik arterin getirdiği kan azalır ve hepatik arter akımı arttığında da tam tersi geçerlidir, hepatik arteryel tampon sistemi adı verilen bu çift, karşılıklı biribirini kompanse eden sistem sağlıklı insanlarda hepatik iskemiden korunmayı sağlar.Çift kan akımına rağmen karaciğerde iskemi, yetersiz venöz drenaj ya da vasküler yetersizliklerden dolayı...
Devamını Oku Yorum Yap
Hepatit

Hepatit

İstanbul 26/09/2017 0
body p { color: #000; }Hepatit karaciğerin yamalı ya da difüz nekrozu ile karakterize inflamasyonudur. Majör sebepleri spesifik hepatit virüsleri, ilaçlar ve alkoldür. Daha nadir rastlanan sebepler arasında infeksiyöz mononükleoz, sarı humma, sitomegalovirus gibi diğer viruslar ve leptospiroz yer alır. Schistosomiazis, malaria, amebiazis gibi parazitik infeksiyonlar, piyogenik infeksiyonlar ve abseler de karaciğeri etkileyebilir ama hepatite neden olmazlar. Tüberküloz ve diğer granülomatoz hastalıkların karaciğerde sebep olduğu değişiklikler granülomatoz hepatit olarak adlandırılabilir ama kli...
Devamını Oku Yorum Yap
Fibroz ve Siroz

Fibroz ve Siroz

İstanbul 26/09/2017 0
body p { color: #000; }Hepatik fibroz, çok sayıda kronik karaciğer hasarına yanıt olarak (TABLO 26-1) çok miktarda hücre dışı matriksin (bir tür nebde) birikimidir. Uyaran geri dönüşlü ise (örn. viral klirens) hepatik fibroz gerileyebilir. Ancak daha sık olarak hasar kronik ya da yineleyicidir, karaciğer mimarisinde ilerleyici bozulma ve disfonksiyona neden olur, bu da sirozla sonuçlanır.Siroz, hepatik rejenerasyon denemeleriyle birlikte hepatik normal yapının yaygın olarak bozulmasına yol açan fibrozdur. Gelişimi için genellikle 6 aydan uzun karaciğer hastalığı olması gerekir ama bebeklerde b...
Devamını Oku Yorum Yap
Alkolik Karaciğer Hastalığı

Alkolik Karaciğer Hastalığı

İstanbul 26/09/2017 0
body p { color: #000; }Alkol, karaciğer yağlanmasından alkolik hepatite (genellikle orta evrede) ve siroza kadar değişebilen geniş bir yelpazede karaciğer hasarına neden olabilir. Alkol tüketiminin en yoğun olduğu yer batı ülkeleridir. Birleşik Devletler’de kişi başına yıllık saf etanol tüketimin yaklaşık 10 L olduğu, 15 milyon insanın alkolü aşırı kullandığı veya bağımlısı olduğu tahmin edilmektedir. Erkek/kadın oranı 11/4’dür.Risk FaktörleriAlkolik karaciğer hastalığının en önemli risk faktörleri tüketilen alkol miktarı, alkol bağımlılığının süresi (genellikle 8 yılın üzerinde), beslenme dur...
Devamını Oku Yorum Yap
Karaciğer ve İlaçlar

Karaciğer ve İlaçlar

İstanbul 26/09/2017 0
body p { color: #000; }Karaciğer ile ilaçların ilişkisi şöyle sınıflandırılabilir: 1) Karaciğer hastalıklarının ilaç metabolizması üzerine etkileri, 2) İlaçların neden olduğu karaciğer hasarı, 3) Karaciğerdeki ilaç metabolizması. Çok sayıda olası etkileşim bulunmaktadır.KARACİĞER HASTALIKLARININ İLAÇ METABOLİZMASI ÜZERİNE ETKİLERİKaraciğer hastalıklarının ilaç klirensi, biyotransformasyonu ve farmakokinetiği üzerinde karmaşık etkileri bulunabilir. Patogenetik faktörleri barsaklardan emilimdeki değişiklikler, plazma proteinlerine bağlanma, karaciğerden atılım hızı, karaciğer kan akımı ve portal...
Devamını Oku Yorum Yap
Karaciğer ve Safra Bozukluklarında Laboratuvar ve Radyolojik Değerlendirme

Karaciğer ve Safra Bozukluklarında Laboratuvar ve Radyolojik Değerlendirme

İstanbul 26/09/2017 0
body p { color: #000; }Karaciğer ve safra hastalıklarının tanısında laboratuvar testleri, görüntüleme yöntemleri ve karaciğer biyopsisi kullanılabilir. Karaciğere ilişkin biyokimyasal testler ve salgılama fonksiyonuna ilişkin testlerin duyarlılıkları ve özgüllükleri düşüktür. Bu nedenle kombine edilen ve tekrarlanan test sonuçları tanıda, hastalığın nedenini ve derecesini belirlemede daha değerlidir.LABORATUVAR TESTLERİGenellikle karaciğer fonksiyon bozukluğunu saptamada, karaciğer hasarının derecesini belirlemede, tanımlanamayan bozuklukların tanısını netleştirmede, karaciğer hastalığının sey...
Devamını Oku Yorum Yap
Karaciğer Hastalıklarına Yaklaşım

Karaciğer Hastalıklarına Yaklaşım

İstanbul 26/09/2017 0
body p { color: #000; }Karaciğer metabolik olarak en karmaşık organdır. Hepatosit (karaciğer parankim hücresi), karaciğerin, safra sentezlenmesi ve salınımı; karbonhidrat homeostazının düzenlenmesi; lipid sentezi ve plazma lipoprotinlerinin salınımı; kolesterol metabolizmasının kontrolü; üre, serum albumini, pıhtılaşma faktörleri, enzimler ve diğer pekçok proteinin sentezi; ilaç ve diğer yabancı maddelerin metabolize veya detoksifiye edilmesi gibi metabolik fonksiyonlarını yerine getirir.Hücresel düzeyde portal triad, safra kanallarının bitişik ve paralel terminal dalları, portal damarlar ve h...
Devamını Oku Yorum Yap
Loading...
Loading...