En Çok Okunanlar
Romatizma Bitkisel Tedavi

Romatizma Bitkisel Tedavi

İstanbul 26/09/2017 0
Devamını Oku
Ms Hastalığı Nedir ?

Ms Hastalığı Nedir ?

İstanbul 26/09/2017 0
Devamını Oku
Beyin Tümörü Nedir ?

Beyin Tümörü Nedir ?

İstanbul 26/09/2017 0
Devamını Oku
Kanser Nedir ?

Kanser Nedir ?

İstanbul 26/09/2017 0
Devamını Oku
Çölyak Nedir ? Nasıl Tedavi Edilir ?

Çölyak Nedir ? Nasıl Tedavi Edilir ?

İstanbul 26/09/2017 0
Devamını Oku
Tiroid Hastalıkları

Tiroid Hastalıkları

İstanbul 26/09/2017 0
Devamını Oku
Kemik ve Eklem Tümörleri

Kemik ve Eklem Tümörleri

İstanbul 26/09/2017 0
KEMİK VE EKLEM TÜMÖRLERİÇocuklarda, çoğu kemik tümörleri primerdir ve bazıları kötü huyludur. Metastatik tümörler nadirdir. Erişkinlerde metastatik tümörler, primer habis tümörlere göre yaklaşık 20 kat daha fazladır. Eklem tümörleri hem çocuklarda hem de erişkinlerde oldukça nadirdir.Semptomlar, Bulgular ve TanıKemik tümörleri tipik olarak ağrı ve şişliğe neden olur. Kemik tümörlerine tanı konulmasındaki en sık problem yeterince şüphelenmemektir. Gövde veya ekstremitelerdeki açıklanamayan ısrarlı veya ilerleyici ağrı, özellikle bir kitle ile beraberse şüphelenilmelidir. Direkt grafiler ilk yap...
Devamını Oku Yorum Yap
Ayak ve Ayak Bileği Hastalıkları

Ayak ve Ayak Bileği Hastalıkları

İstanbul 26/09/2017 0
Ayak problemlerinin çoğu anatomik bozukluklardan veya ekleme ait ya da eklem dışı yapıların fonksiyon bozukluğundan kaynaklanır (bkz. ŞEK. 43-1). Daha az sıklıkla ayak problemleri sistemik bir hastalığa bağlı olur (bkz. TABLO 43-1). Diy- abetiklerde ve perifeıik damar hastalığı olanlarda ayak dikkatle muayene edilmeli ve vasküler yeterliliği ile nörolojik bütünlülüğü en az yılda 2 kere değerlendirilmelidir.Ayakta nasırlar ve kabuslar, fun- gus , bakteriler ve vi- ruslarla oluşan infeksiyonlar da sık olur.TABLO 43-2’de ayak ve ayak bileği hastalıkları anatomik yerleşimlerine göre listelenmiştir...
Devamını Oku Yorum Yap
El Hastalıkları

El Hastalıkları

İstanbul 26/09/2017 0
Sık görülen el hastalıkları arasında çeşitli de- formiteler, ganglia, infeksiyonlar, Keinböck hastalığı, sinir bası sendromları ve infeksiyöz olmayan tcnosinovitıir.DeğerlendirmeEl hastalıklarında öykü ve fizik muayene bulguları sıklıkla tanı koydurucudur.Öykü: Öykü travma ve semptomlarla birlikte olan diğer olayları içermelidir. Deformite varlığı ve süresi ile hareket zorluğu not edilmelidir. Varlığı, süresi, şiddeti ve ağrıyı artıran veya azaltan faktörler ortaya konulmalıdır. Ateş, şişlik, döküntü, Raynaud fenomeni, parestezi ve kuvvetsizlik gibi birlikteki semptomlar da kaydedilmelidir.Fiz...
Devamını Oku Yorum Yap
Boyun ve Bel Ağrısı

Boyun ve Bel Ağrısı

İstanbul 26/09/2017 0
Boyun ve bel ağrısı özellikle yaşlanmayla beraber sıktır. Bel ağrısı > 60 yaştaki erişkinlerin %50’sini etkiler. Semptomlar basitçe keskin veya kunt, sebebe göre ya da beraberindeki kas spazmının derecesine bağlı olarak sürekli veya aralıklı olabilen lokal ağrıdır. Ağrılı vertebral kolon hastalığına cevap olarak gelişen paraspinal kaslardaki refleks kasılma, primer problemden daha acı verici olabilir. Eğer omurilik veya sinir kökleri tutulmuşsa, parestezi ve kuvvetsizlik dahil çeşitli nörolojik semptomlar çıkabilir. Ağrı tutulan sinir kökü boyunca yayılabilir (radiküler ağrı veya belde siyatik...
Devamını Oku Yorum Yap
Bursit, Tendinit ve Fibromiyalji

Bursit, Tendinit ve Fibromiyalji

İstanbul 26/09/2017 0
BURSİTBursit, bursanın akut veya kronik inflamas- yonudur. Sebebi bilinmemektedir. Ancak, tekrarlayıcı ya da akut travma, infeksiyon ve kristal depo hastalığı rol oynayabilir. Semptomları özellikle hareketle olan ağrı, şişlik ve hassasiyettir. Tanı klinik olarak konur. Ancak enfeksiyon ve kristal hastalığının ayırımı için sinovyal sıvı incelemesi gerekir. Tedavide atelier, NSAID, bazen kortikosteroid injek- siyonu yapılır. Altta yatan neden tedavi edilmelidir.Bursalar sıvı içeren keseye benzer ya da potansiyel boşluklardır. Sürtünme olan bölgelerde (tendon veya kasların kemik çıkıntıları geçti...
Devamını Oku Yorum Yap
Eklem ve Kemiklerin İnfeksiyonları

Eklem ve Kemiklerin İnfeksiyonları

İstanbul 26/09/2017 0
AKUT İNFEKSİYÖZ ARTRİTAkut infeksiyöz artrit saatler veya günler içinde olan bir eklem infeksiyonudur. İnfeksiyon sinovyal veya periartiküler dokularda olur. Genellikle bakteriyeldir, tipik olarak Neisseria gonorrhoeae olup ve genç erişkinlerde görülür. Gonokokkal olmayan bakteriyel enfeksiyonlar da olabilir ve eklem yapılarını hızla bozabilir. Semptomları, hızlı başlangıçtı ağrı, efüzyon ve genellikle tek eklemde hem aktif hem de pasif hareket açıklığının kısıtlanmasıdır. Tanı için sinovyal sıvı incelemesi ve kültür gereklidir. Tedavide İV antibiyotik ve eklemlerden püy direnajı yapılır.Akut ...
Devamını Oku Yorum Yap
Avasküler Nekroz

Avasküler Nekroz

İstanbul 26/09/2017 0
(Osteonekroz; Kemiğin İskemik Nekrozu; Aseptik Nekroz; Osteokondritis Dissekans)Avasküler nekroz çeşitli durumlara sekonder olan ya da idiyopatik olarak ortaya çıkan fokal bir kemik nekrozudur. Ağır ostoartritis gelişebilir. Semptomlar arasında kemik veya eklem ağrısı bulunur. Erken tanı için MRI en iyi seçimdir. Tedavide yatak istirahati, analjezikler, eklem hareket açıklığı egzersizleri ve bazı durumlarda cerrahidir.Amerikada, avasküler nekroz (AVN) yılda yaklaşık 20,000 yeni hastada görülür ve kalça osteoartriti olgularının %5’inin nedenidir. En sık tutulan yer femur başıdır (kalça); distal...
Devamını Oku Yorum Yap
Kemiğin Paget Hastalığı

Kemiğin Paget Hastalığı

İstanbul 26/09/2017 0
(Osteitis Deformans)Kemiğin Paget hastalığı yetişkin iskelette, kemik döngüsünün hızlı olduğu lokal sahalar bulunan kronik bir hastalıktır. Normal kemik matriksinin yerini yumuşamış ve genişlemiş kemik almıştır. Hastalık asemptomatik olabilir veya tedrici başlangıcı olan kemik ağrısı ya da deformitesine sebep olabilir. Tanı röntgenle konur. Tedavide semptomatik önlemler ve sıklıkla bifosfonatlar kullanılır.Etyolojisi bilinmemektedir. Tutulan kemiğin elektron mikroskobisindeki görünümü viral enfeksiyonu düşündürür, fakat viral bir sebep gösterilmemiştir. Paget hastalığı bazen ailevidir, ancak ö...
Devamını Oku Yorum Yap
Osteoporoz

Osteoporoz

İstanbul 26/09/2017 0
Osteoporoz, kemik yoğunluğunda (her birim hacim için kemik kitlesi) azalma ve beraberinde kemik yapısında bozulmayla seyreden ilerleyici metabolik bir kemik hastalığıdır. İskelet zayıflığına bağlı olarak, özellikle torasik ve lomber omurgada, el bileği ve kalçada, minör travmayla ya da görünürde travma olmaksızın kırıklar gelişebilir. Akut ve kronik bel ağrısı sıktır. Tanı dual enerji x-ışını absorpsiyometre ile konur. Korunma ve tedavide Ca ve D vitamini destekleri, kemik ve kas kuvvetini artırıcı, düşme riskini azaltıcı egzersizler, kemik kitlesini koruyucu ya da yeni kemik oluşumunu uyarıcı...
Devamını Oku Yorum Yap
Kristale Bağlı Artritler

Kristale Bağlı Artritler

İstanbul 26/09/2017 0
body p { color: #000; }Artrit, eklem içinde kristal depolanmasına bağlı olarak gelişebilir. Kristaller monosodyum ürat, Ca pirofosfat dihidrat, apatit (bazik Ca fosfat) ve nadiren Ca oksalat kristalleri gibi diğerleridir. Tanıda sinovyal sıvı incelemesi gerekir. Çoğu kristali özel olarak belirleyebilmek için polarize ışık mikroskobu gerekir. Bazik Ca fosfat kristalleri ultramikroskobik ölçülerdedir ve diğer yöntemler gerekir. Kristaller beyaz kürelerin içinde olabilir veya hücre dışındadır. Kristallerin varlığı beraberindeki infeksiyon olasılığını veya diğer inflamatuvar artritleri dışlamaz.GU...
Devamını Oku Yorum Yap
Eklem Hastalıkları

Eklem Hastalıkları

İstanbul 26/09/2017 0
body p { color: #000; }Eklem hastalıkları inflamatuvar (romatoid artrit, juvenil romatoid artrit, spondiloartropati) veya nisbeten daha az inflamatuvar (osteoartrit, nörojenik artropati) olabilir.ROMATOİD ARTRİTRomatoid artrit, sitokinler, kemokinler ve metalloproteazlar aracılığıyla hasar yapan kronik otoimmün bir hastalıktır. Sıklıkla eklem yapılarında ilerleyici harabiyet yapan periferik eklemlerde (el bileği, metakarpofalengeal eklemler) simetrik inflamasyona sistemik semptomlar eşlik eder. Tanıda spesifik klinik, laboratuvar ve radyolojik kriterler gerekir. Tedavi ilaçlar, fizik önlemler ...
Devamını Oku Yorum Yap
Vaskülit

Vaskülit

İstanbul 26/09/2017 0
body p { color: #000; }Vaskülit kan damarlarının inflamasyonudur, yaygın veya lokalize olabilir. Çeşitli sistemik hastalıkların bir komponenti olabilir.Etyoloji ve FizyopatolojiVaskülit primer (sebebi bilinmeyen) veya bir ilaca, toksin, infeksiyon, diğer antijen ya da hastalıklara sekonder olabilir. Tek bir organa veya organ sistemine (cilt gibi) sınırlı olabileceği gibi birçok sistemi de etkileyebilir.Çoğu vaskülitik hastalığın fizyopatolojisi iyi anlaşılamamıştır, ancak damar duvarındaki immün kompleksler ve diğer immün-aracılıkla olan mekanizmalar yer alır. Muhtemelen bazı tetikleyen olayla...
Devamını Oku Yorum Yap
Otoimmün Romatizmal Hastalıklar

Otoimmün Romatizmal Hastalıklar

İstanbul 26/09/2017 0
body p { color: #000; }Otoimmün romatizmal hastalıklar içinde eozinofilik fasiitis, mikst bağ dokusu hastalığı, polimiyozitis ve dermatomiyozit, tekrarlayıcı polikondrit, Sjögren sendromu, SLE ve sistemik sklerozis sayılabilir. RA ve spondiloartropatiler ile bunların varyantları muhtemelen immün aracılıkla olur. Patogenezin birçok yönünün daha açık hale gelmesine rağmen, bütün bu hastalıkları tetikleyenler ve kesin fizyopatolojisi bilinmemektedir.EOZİNOFİLİK FASİİTİSEozinofilik fasiitis simetrik ve ağrılı inflamasyon, şişlik, kol ve bacaklarda endurasyon ile karakterize seyrek bir hastalıktır....
Devamını Oku Yorum Yap
Eklem Hastalığı Olan Hastaya Yaklaşım

Eklem Hastalığı Olan Hastaya Yaklaşım

İstanbul 26/09/2017 0
body p { color: #000; }Bazı kas-iskelet hastalıkları temel olarak eklemleri tutarak artrite yol açar. Diğerleri temel olarak kemikleri (kırıklar, Paget hastalığı, tümörler gibi), kasları veya diğer eklem dışı yumuşak dokuları (polimiyaljia romatika, fibromiyalji gibi) veya eklem çevresindeki yumuşak dokuları etkiler. Artritin çok sayıda olası nedeni vardır. Bunlar arasında infeksiyon, otoimmün hastalık, kristale bağlı inflamasyon, inflamasyonun diğer çeşitleri ve noninflamatuvar doku dejenerasyonu, sistemik hastalıklar sayılabilir. Artrit simetrik veya simetrik olmayan şekilde tek veya çok say...
Devamını Oku Yorum Yap
Loading...
Loading...