En Çok Okunanlar
Romatizma Bitkisel Tedavi

Romatizma Bitkisel Tedavi

İstanbul 26/09/2017 0
Devamını Oku
Ms Hastalığı Nedir ?

Ms Hastalığı Nedir ?

İstanbul 26/09/2017 0
Devamını Oku
Beyin Tümörü Nedir ?

Beyin Tümörü Nedir ?

İstanbul 26/09/2017 0
Devamını Oku
Kanser Nedir ?

Kanser Nedir ?

İstanbul 26/09/2017 0
Devamını Oku
Çölyak Nedir ? Nasıl Tedavi Edilir ?

Çölyak Nedir ? Nasıl Tedavi Edilir ?

İstanbul 26/09/2017 0
Devamını Oku
Tiroid Hastalıkları

Tiroid Hastalıkları

İstanbul 26/09/2017 0
Devamını Oku
Temporomandibuler Bozukluklar

Temporomandibuler Bozukluklar

İstanbul 26/09/2017 0
(Alt Çene Çıkığı s. 858, Temporal Kemik Kırıkları s. 2585 ve Çene Tümörleri s. 840 konularına da bkz.).Tcmporomandibuler bozukluklar; çene ekleminde disfonksiyon veya başın ve ensenin çiğneme ve diğer kaslarını da kapsayan çene ve yüzde. sıklıkla temporomandibuler eklem (TME) çevresinde ağrı şeklinde ortaya çıkan durumları belirten genel bir terimdir. Bir kişi sadece; ağrısı ciddi veya çene hareketleri ileri derecede kısıtlanmış ve tıbbi yardım almak zorundaysa, temporomandibuler rahatsızlığı var sayılır.Temporomadibuler bozukluklar tipik olarak çok faktörlüdür, ama genellikle mandibuler kondi...
Devamını Oku Yorum Yap
Diş Hekimliğinde Acil Durumlar

Diş Hekimliğinde Acil Durumlar

İstanbul 26/09/2017 0
Diş hekimi olmadığında bazen hekiminin acil dental tedavi yapması gerekir.6 saat arayla 650-1000 mg asetaminofen ve 6 saat arayla 400-800 mg ibuprofen gibi NSAİ ilaçları kapsayan oral analjeziklerin çoğu dental sorunlar için etkilidir. Şiddetli ağrılarda bu ilaçlar kodein 60 mg, hidrokodon 5 mg 7,5 mg 10 mg ya da oksikodon 5 mg gibi opioidlerle kombine edilebilir.Dental infeksiyonlar için antibiyotikler 6 saat arayla oral yoldan 500 mg penisilin VK, 6 saat arayla oral yoldan 500 mg eritromisin, 8 saat arayla oral yoldan 300 mg klindamisindir. Kalp kapağı rahatsızlığı olan ve endokardit riski t...
Devamını Oku Yorum Yap
Yaygın Dental Hastalıklar

Yaygın Dental Hastalıklar

İstanbul 26/09/2017 0
Yaygın dental hastalıklar; diş çürükleri, jinjivit, periodontitis ve pulpitis’dir. Acil dental durumlar ise diş ağrısı, kırıklar ve avülse dişler ve çekim sonrası problemleri içerir; bu konular Bölüm 96, s. 858’de tartışılmıştır.DİŞ ÇÜRÜKLERİHassasiyet ve ağrı diş çürüğü (karies-çürük) ilerleyince ortaya çıkan semptomlardır. Tam, mine yüzeyinin gözle veya ince bir metal sonda ile araştırılması ve dental radyografilere bakılması yoluyla olur. Tedavi, etkilenen diş bölgesinin ortamdan uzaklaştırılması ve değişik materyallerle eski durumuna getirilmesi (dolgu) yoluyla olur. Florid uygulaması, dik...
Devamını Oku Yorum Yap
Diş Hekimliği Hastasına Yaklaşım

Diş Hekimliği Hastasına Yaklaşım

İstanbul 26/09/2017 0
Her hekim mutlaka ağzı da muayene etmeli ve ağızdaki patolojik bulgulan tanıyabilmelidir. Bununla beraber diş problemleri, kserostomi sorunu olan (bkz. s. 818) veya ağızda, yüzde, boyunda açıklanamayan ağrıları olan hastalar için diş hekimi konsültasyonu gereklidir. Anormal dış görünüşü olan (bunun nedeni düzeltilmesi gereken dental malformasyonlar olabilir) çocuklar da bir diş hekimi tarafından değerlendirilmelidir. Sebebi belli olmayan ateş veya sistemik infeksiyonda bir dental sorun düşünülmelidir. Baş ve boyun radyoterapisinden önce diş hekimi ile konsültasyon gereklidir ve kemoterapi önce...
Devamını Oku Yorum Yap
Baş Ve Boyun Tümörleri

Baş Ve Boyun Tümörleri

İstanbul 26/09/2017 0
Baş boyun bölgesinin en sık nonkutanöz tümörü larenksin skuamöz hücreli karsinomudur ve bunu palalin tonsil, dil ve ağız tabanının skuamöz hücreli karsinomu takip eder. Daha seyrek olarak tükrük bezleri, çene, burun ve paranazal sinüsler ve kulak tümörleri görülebilir. Tiroid bez, göz ve cild tümörleri MANUAL’ın başka bölümlerinde anlatılmıştır.Cild ve tiroid bez haricinde baş boyun kanserlerinin %90’dan fazlası skuamöz (epidermoid) hücreli karsinomlardır ve %5’i melanom, lenfoma ve sarkomadır. Tiikrük bezi, tiroid veya paranazal sinus sarkomu veya karsinomu olan hastalar genellikle 59 yaşının...
Devamını Oku Yorum Yap
Larengeal Bozukluklar

Larengeal Bozukluklar

İstanbul 26/09/2017 0
Larenks ses tellerini içerir ve trakeobronşial yolun girişini oluşturur. Larcngeal bozukluklar arasında çeşitli selim tümörler, kontakt ülserler, granülomlar. İarenjit, larengosel, spazmotik disfoni, ses teli paralizisi ve ses teli polipleri ve nodülleri sayılabilir. Akut larengotrakeobronşit için s. 2307’de Krup bölümüne bakınız.Larengeal bozuklukların çoğu ses bozukluğu anlamına gelen disfoniye yol açar. Seste uzun süreli değişiklik (>3 hafta) ses telleri ve hareketlerinin muayene edilmesini gerektirir. Yaşla birlikte seste aperioside ve nefessizlik görülse bile yaşlılarda akut veya kronik o...
Devamını Oku Yorum Yap
Burun Ve Paranazal Sinüs Bozuklukları

Burun Ve Paranazal Sinüs Bozuklukları

İstanbul 26/09/2017 0
BAKTERİYEL İNFEKSİYONLARNazal vestibülit nazal vestibülün tipik olarak Staphylococcus aureustarafından oluşturulan bakteriyel enfeksiyonudur. Burun karıştırma ve aşırı sümkürme sebebiyle oluşur ve kabuklanma ve kabukların kopmasıyla kanamaya yol açar. Basitrasin veya mupirosin solüsyonlarının topikal olarak günde 2 kez 14 gün boyunca uygulanması oldukça etkilidir.Fronkül burun vestibülünde genelikle staflokoksiktir; burun ucunun büyüyen selilütine yol açabilirler. Sistcmik antistafılokokal antibiyotikler (sefaleksin 500 mg po günde 4 kez) verilir ve sıcak kompres ve mupirosin topikal olarak uy...
Devamını Oku Yorum Yap
Orofarengeal Bozukluklar

Orofarengeal Bozukluklar

İstanbul 26/09/2017 0
Orofarengeal bozukluklar arasında adenoid bozukluklar, epiglottit, parafarengeal abseler, peritonsiller abseler ve selülit, retrofarengeal abse, tükrük taşları, sialadenit, subınandibüler boşluk infeksiyonları, tonsillofarenjit, Tornwald kisti ve velofarengcal yetmezlik sayılabilir.ADENOİD BOZUKLUKLARAdenoid hipertrofisi veya inflamasyonu çocuklarda sıktır. Semptomları burun tıkanıklığı, uyku bozuklukları ve işitme kaybı ile birlikte orta kulak efüzyonudur. Tanı esnek fiberoptik nazofarengoskopi ile desteklenir. Tedavide intranasal steroidler, antibiyotikler kullanılır ve belirgin burun tıkanı...
Devamını Oku Yorum Yap
Nazal, Oral Ve Farengeal Semptomları Olan Hastaya Yaklaşım

Nazal, Oral Ve Farengeal Semptomları Olan Hastaya Yaklaşım

İstanbul 26/09/2017 0
Burun, ağız ve farenks (nazofarenks, orofarenks ve hipofareksten oluşur) inflamasyon. infeksiyon, travma, tümör ve bazı durumlardan etkilenebilir. Ayrıca sistemik bir hastalığı düşündürebilen bazı ipuçları ağız ve komşu dokularda görülebilir (bkz. TABLO 89-1). Dental semptomlar s. 844 Bölüm 94’de tartışılmıştır.Anatomi ve FizyolojiAğız: Normalde dudakların fasyal kısmında, dilin dorsumunda, sert damakta ve dişlerin etrafındaki jinjivada keratinize epitel bulunur. Nonkcratiııize epitel ise dişten daha uzaktaki alveolar kemik üzerinde, dudak ve yanakların iç kınımda, dilin kenarları ve alt yüzün...
Devamını Oku Yorum Yap
Dış Kulak Bozuklukları

Dış Kulak Bozuklukları

İstanbul 26/09/2017 0
Dış kulak (kulak kepçesi ve dış kulak yolu) konjenital, dermatolojik, infeksiyöz, neoplastik, obstrüktif ve travmatik olaylardan etkilenebilir. Kongenital bozukluklar s. 2424’te tartışılmıştır.DERMATİTDermatit kulak kanalının alerjen (kontakt dermatit) veya spontan (egzamatoid dermatit) sebeplerle kaşıntı ve deri değişiklikleri gösteren inflamatuar bir hastalığıdır.Kontakt dermatit alerjenleri en sık nikel içeren küpeler, çeşitli kozmetik ürünlerdir (saç spreyleri, losyonlar, saç boyalan). Egzamatoid dermatit, alopi meyilli ve diğer benzer dcnnatiti olan (scbore, psoriasis) kişilerde sıktır.He...
Devamını Oku Yorum Yap
Orta Kulak Ve Kulak Zarı Bozuklukları

Orta Kulak Ve Kulak Zarı Bozuklukları

İstanbul 26/09/2017 0
Orta kulak rahatsızlıkları infeksiyon, östaki tüpü bozuklukları veya travmaya sekonder olarak gelişebilir. Kulak ile ilgili bulgulara ek olarak rinore, burun tıkanıklığı, boğaz ağrısı, ÜSYİ, alerji, başağrısı, sistemik semptomlar ve ateş varlığı tanıya yardımcı olur. Dış kulak yolu ve kulak zarının görüntüsü (bkz. ŞEK. 87-1) genellikle tanıyı kolaylaştırır. Kitle varlığı veya infeksiyon veya alerji bulguları açısından burun, nazofarenks ve orofarenks dikkatle inclenmelidir. Orta kulak fonksiyonunu değerlendirmek için pnömatik otoskop, Weber ve Rinne testleri, timpanometri ve odyolojik testler ...
Devamını Oku Yorum Yap
İç Kulak Bozuklukları

İç Kulak Bozuklukları

İstanbul 26/09/2017 0
İç kulak, temporal kemiğin petröz bölgesinde bulunur. Kemik içinde membranöz labirenti saran kemik labirent bulunur. Kemik labirentte vestibüler system (semisirküler kanallar ve vestibül) ve koklca vardır. Vestibüler sistem denge ve postür ile ilgilidir ve koklea ise işitme merkezidir.AKUSTİK NÖROMA(Akustik nörinoma, 8’inci sinir tümörü, vestibüler Schwannoma)Akustik nöroma Schwann hücrelerden kaynak alan 8’inci sinirin tümörüdür. Semptomlar arasında unilateral işitme kaybı vardır.Tanı odyolojik inceleme ve MRI ile konur. Tedavisi cerrahidir.Akustik nöromalar hemen her zaman 8’inci sinirin ves...
Devamını Oku Yorum Yap
İşitme Kaybı

İşitme Kaybı

İstanbul 26/09/2017 0
ABD nüfusunun neredeyse %10'unda çeşitli derecelerde işitme kaybı mevcuttur. Yenidoğanlardan 1/800 veya l/1000'unda ciddi işitme kaybı mevcuttur. Bu oranın 2-3 katı ise daha düşük düzeyde işitme kaybı ile doğmaktadır. Çocukluk çağında da bunlara 2-3/1000 oranında orta-ileri derecede işitme kaybı olan çocuk eklenir. Adolesan çağında ise yüksek seslere maruziyet ve/veya kafa travması geçinne riski taşırlar. Erişkinlerde ise muhtemelen yaşlanma ve ses maruziyetine bağlı olarak gelişen ve gittikçe artan bir işitme kaybı (presbikusis-bkz. s. 783) görülür. 65 yaş üzerindeki popülasyonda işitme kaybı...
Devamını Oku Yorum Yap
Kulak Problemleri Olan Hastaya Yaklaşım

Kulak Problemleri Olan Hastaya Yaklaşım

İstanbul 26/09/2017 0
Kulak ağrısı, işitme kaybı, otore, tinnitus ve vertigo, kulak problemlerinin ana semptomlarıdır. İşitme kaybı Bölüm 95 s. 781 de anlatılmıştır.Kulak, burun, nazofarenks ve paranazal sinüslere ek olarak dişler, dil, tonsiller, hipofarenks, larenks, tükrük bezleri ve temporomandibüler eklem de muayene edilmelidir, çünkü bu bölgelerdeki ağrı ve rahatsızlıklar da kulağa yansıyabilir. Kafa sinirlerinin de muayene edilmesi (bkz. s. 1750 ve 1867) ve hasta başında işitme testlerinin ve vestibüler testlerin yapılması önemlidir. Ayrıca hasta nistagmus (84-1 yan bilgisine bkz.) varlığı açısından da incel...
Devamını Oku Yorum Yap
Loading...
Loading...